Knokken voor duurzame werkgelegenheid

Op uitnodiging van Natuur en Milieu Overijssel bracht deze week een PvdA-delegatie van kandidaat-Statenleden een werkbezoek aan deze actieve organisatie in Zwolle. NMO had een programma gemaakt waarbij diverse groene thema’s aan de orde kwamen. En tot mijn grote vreugde waren dat allemaal onderwerpen die wij ruimschoots in ons verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten hebben opgenomen. Sterker nog: inhoudelijk zaten we op 1 lijn.

Mijn conclusie is dat de PvdA behalve rood ook wel degelijk groen is. Wij zullen dat in deze campagne ook met veel inzet en enthousiasme uitdragen.

Mijn persoonlijke rood/groene inbreng richt zich vooral op duurzame economie, duurzame energieopwekking/gebruik en het scheppen van banen in deze sector.

Ik heb daar tijdens die bijeenkomst bij Natuur en Milieu Overijssel ook nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. De verbinding tussen duurzaamheid en economie is zeer belangrijk voor onze toekomst en dat van onze (klein)kinderen. Het gaat om het realiseren van een gezonde, leefbare samenleving met zoveel mogelijk schone banen. Die kansen hebben we volop in Twente, met Enschede als motor van duurzaamheid en innovatie. Denk bijvoorbeeld aan de kansen die het Kennispark bij de Universiteit Twente ons biedt.

 …..meer geld en energie provincie nodig

Als het aan mij ligt stopt de provincie daar nog meer energie en geld in vooral als er een koppeling wordt gelegd met het creëren van banen en het stimuleren van “groen ondernemerschap”.  Bedrijven die klimaatneutraal produceren, dus zonder het milieu met CO2-uitstoot te belasten, moeten extra kansen krijgen. Ondernemingen die nog op een ouderwetse, vervuilende manier werken, moeten we stimuleren om duurzamer te worden. Daar zie ik beslist een rol voor de provincie in nauwe samenwerking met de gemeenten. De provincie is sterk in het organiseren van projecten en het beschikbaar stellen van financiële middelen. Die insteek blijft hard nodig en zal zelfs versterkt moeten worden in economische richting. Dat Enschede daarbij voorop loopt is logisch. We hebben hier nu eenmaal de kennisinstituten en politiek/bestuurlijk draagvlak. We moeten er met elkaar voor zorgen dat hier ook meer nieuwe, moderne werkgelegenheid ontstaat. Dat betekent knokken voor meer banen.

….locale energieproductie stimuleren

Productie en gebruik van duurzame energie past naadlos in de duurzame economie en innovatie. Ik sta vierkant achter ons streven om locale energieproductie te stimuleren. Denk daarbij aan energie uit biomassa (opgewekt uit mest of plantaardig afval), aan koude/warmteopslag en aan zonne- en windenergie. Natuurlijk zijn we op die gebieden al bezig, maar we moeten grotere stappen zetten. Dat geldt ook voor de provincie Overijssel. Waarom zou de provincie zelf niet investeren in energiemaatschappijen die locale, duurzame energie opwekken? Dat lijkt me een passend gebruik van de opbrengsten uit de verkoop van de Essent-aandelen en levert ook banen op.

Een duurzame economie bevordert de kwaliteit van ons bestaan en schept ruimte om samen te leven zonder wie dan ook uit te sluiten. Dat raakt mijn hart en ziel. Daar knok ik voor.