Coalitie Overijssel maakt valse start

Overschaduwd door het plotselinge vertrek van VVD-kandidaat-gedeputeerde Job Klaasen is de nieuwe rechts-christelijke coalitie van CDA, VVD, ChristenUnie en SGP van start gegaan.

De vergadering van Provinciale Staten, woensdag 20 april, werd gedomineerd door lange schorsingen, spanningen in het VVD- en coalitiekamp uitmondend in een kater waar iedereen last van had. We zouden het vooral hebben over het coalitieakkoord op hoofdlijnen dat als titel draagt: De kracht van Overijssel”, inspireren, innoveren en investeren.  Deze ronkende titel met power en actie verbleekte bij de verbijsterende gang van zaken rond Klaasen. Een valse start van de coalitie die slechts op basis van 1 zetel meerderheid moet regeren in deze statenperiode. De presentatie van het coalitieakkoord ging uiteindelijk wel door maar van een echt debat kwam het niet. De benoeming van 4 gedeputeerden is ook voor elkaar gekomen, een feestelijk karakter had het zeker niet.  De tweede VVD-gedeputeerde zal waarschijnlijk in de statenvergadering van 23 mei worden geïnstalleerd.

Onze fractievoorzitter Tijs de Bree memoreerde op 20 april nog maar eens dat de 4 coalitiepartijen zich gesteund weten door niet meer dan 48 procent van de kiezers. De PVV verklaarde dat zij het hoofdlijnenakkoord grotendeels steunen. Dat betekent dat we er ernstig rekening mee moeten houden dat het conservatieve beleid wordt doorgevoerd, desnoods doorgedrukt met hulp van populistisch rechts.

De PvdA is erg kritisch op het onevenwichtige en vage coalitieakkoord waarvoor tot nu toe alleen de boeren en de ondernemers  juichen.  Het is toch van de gekke dat de helft van het investeringsbudget (ruim 400 miljoen euro) wordt gestopt in asfalt, in uitbreiding van wegen als de A1 die notabene van het Rijk is? Investeringen in natuur worden afgebouwd. De sociale en culturele kant van de provincie is volgens de coalitie geen kerntaak meer van de provincie en verdwijnt ook langzamerhand. De coalitie weet niet zeker of er nog een regionaal arbeidsmarktbeleid moet komen. Dat wordt onderzocht. En zo kan ik nog even doorgaan.

De coalitie zegt ruimte te bieden aan de oppositie om mee te denken en met eigen voorstellen te komen. Dat is een uitdaging om zoveel mogelijk punten uit ons verkiezingsprogramma te realiseren. Die handschoen pakken we op, want we zijn niet gekozen om vier jaar lang toe te zien hoe Overijssel achteruit boert.

“Het moet eerlijker” was de slogan tijdens de verkiezingscampagne. Die missie houden we in elk geval vast tot de volgende statenverkiezing in maart 2015.