PvdA Overijssel wil actie voor behoud rijksbanen

De PvdA-Statenfractie maakt zich zorgen over de vele rijksbanen die in Overijssel op de tocht staan als gevolg van ingrijpende bezuinigingen van het kabinet. De fractie wil dat Gedeputeerde Staten in actie komt en zich in woord en daad hard maakt voor behoud van deze rijksbanen.

Daarover heb ik schriftelijke vragen gesteld aan GS.

Banenverlies dreigt o.m. door het sluiten van het dienstencentrum van Defensie en het Cimic Center of Excellence in Enschede. Bezuinigingen bij de militaire basis in Havelte hebben grote economische gevolgen voor Steenwijk waar veel militairen wonen.

Arbeidsplaatsen verdwijnen ook bij de Belastingdienst Oost in Almelo en bij Jusitie/rechtbank in dezelfde plaats. In totaal gaat het in Overijssel om meer dan 2000 rijksbanen.

De PvdA vreest dat deze maatregelen schadelijk zijn voor de ontwikkeling van de regionale economie en de werkgelegenheid.

GS wordt aangespoord bij de regering te knokken om naderend onheil van dat banenverlies te voorkomen. Ook vraagt de statenfractie in nauwe samenwerking met betrokken gemeenten een lobby te organiseren richting “Den Haag”.

De PvdA Overijssel is kwaad over de voorgenomen sluiting van het Dienstencentrum en Cimic Center of Excellence in Enschede. Deze organisaties zijn daar enkele jaren geleden gevestigd als gedeeltelijke compensatie voor de sluiting van de Vliegbasis Twenthe. Schrappen van die banen is volgens de PvdA een vorm van onbehoorlijk bestuur. Bovendien zou dit nadelige gevolgen kunnen hebben voor de doorstart en exploitatie van de luchthaven Twente.