Geen Europese steun voor werkloze bouwvakker

bouwvakkersDe regio Achterhoek (Gelderland) krijgt van de Europese Unie bijna 3 miljoen euro om  ruim 400 werkloze bouwvakkers weer een plek op de arbeidsmarkt te bezorgen. Dit geld komt uit een nieuw Europees Fonds voor de aanpassing aan de globalisering (EFG). Het is natuurlijk  een mooi resultaat voor de Achterhoek, maar in Overijssel is de werkloosheid onder bouwvakkers minstens even hoog. Waarom krijgt onze provincie geen extra geld uit Brussel?. Vlak voor de zomervakantie stelde ik namens de PvdA-statenfractie hierover vragen aan GS.

Gedeputeerde Staten melden het met de PvdA eens te zijn dat de crisis in de bouwsector zeker vergelijkbaar is met die in Gelderland en dat Europese steun ook voor onze provincie zou moeten gelden. Uitgezocht is hoe de Achterhoek   de Europese Commissie heeft overtuigd en dat blijkt vooral de verdienste te zijn van het UWV in de Achterhoek ,dat samen met bouw –en opleidingsbedrijven in die regio  projecten organiseerde voor werkloze bouwvakkers. Vervolgens is contact gezocht met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is de stap gezet richting Brussel. Dat trouwens zonder bemoeienis van de provincie Gelderland.

Eerlijk gezegd heeft de Achterhoek geluk gehad met de toekenning van de Europese bijdrage uit dat EFG-fonds. Ze waren net op tijd omdat de aanvraag is ingediend in 2011 toen het nog mogelijk was om geld te krijgen voor projecten om de werkloosheid als gevolg van de economische crisis  te bestrijden. De voorwaarden zijn dit jaar aangescherpt . Het EFG is  alleen bedoeld voor de aanpak van massaontslagen in bedrijven als gevolg van de zogenoemde globaliseringseffecten. Projecten zoals die in de Gelderse Achterhoek zouden nu ook buiten de boot vallen.

GS geven gelukkig wel aan dat men ontwikkelingen in Brussel op de voet volgt en bekijkt of de voorwaarden van dat EFG toch weer gewijzigd gaan worden. Wie weet bestaat er dan toch een kans voor de werkloze bouwvakkers in Overijssel. GS doen de toezegging ook de mogelijkheden te bekijken die andere Europese structuurfondsen  bieden.

Is dit einde verhaal voor de werkloze bouwvakkers? Nee, gelukkig niet. De provincie is actief betrokken bij projecten in de bouw in nauwe samenwerking met gemeenten,, bouwsector, opleidingsbedrijven en sociale partners als het UWV. Zo  krijgen jongeren opleiding in de (duurzame)bouw met inschakeling van oudere, werkloze vakmensen. Dit zijn speciale leerwerktrajecten. .Een proefprojectis met succes uitgevoerd in Daarlerveen (gemeente Hellendoorn). Op basis van deze positieve ervaring stimuleert  de provincie  plannen om op bredere schaal en in meer gemeenten vergelijkbare projecten te beginnen. De betrokken gemeenten moeten bouwgrond beschikbaar stellen en bepalen welke voorzieningen via deze leerwerktrajecten  wenselijk zijn (cultureel, sociaal, wonen).

Ik ben blij dat GS ook het fenomeen  social return voor dit doel gebruiken. Bedrijven  die voor de provincie en gemeenten opdrachten uitvoeren betalen mee aan leerwerktrajecten .Deze sociale invulling van aanbestedingen is ingevoerd op voorstel van de PvdA-fractie .