Staten- en raadsleden aan zet bij Innovatiedriehoek Twente

carre_nanolab-1Als belangrijk onderdeel van de regionale economie heeft de provincie Overijssel een speciaal programma gemaakt voor de zogenoemde Innovatiedriehoek Twente. Daarmee is het mogelijk om flink te investeren in versterking van het vestigingsklimaat voor vernieuwende bedrijvigheid. Bovendien is deze ook gekoppeld aan kennisinstellingen (zoals Universiteit Twente).

De Innovatiedriehoek Twente richt zich vooral op gebiedsinrichtingen in Hengelo en Enschede zoals het Hart van Zuid en het Kennispark Twente..Als PvdA steunen wij dit; wij willen dat Twente een technologische topregio wordt.Provinciale Staten kregen van GS een voorstel dat bol stond van allerlei projecten, rijp en groen door elkaar. Er zaten projecten bij die uitgevoerd kunnen worden, zoals de Laan Hart van Zuid. Maar ook projecten waarover nog politieke discussie gevoerd wordt zoals de Noordelijke Ontsluiting Enschede-Kennispark Twente.

Dat leverde een rommelig beeld op waartegen ik ernstig bezwaar maakte. Het grootste kritiekpunt was dat PS werden geacht te kiezen voor een onvolledig en op punten onduidelijk voorstel. En dan ook alvast een fiks aantal miljoenen vrijmaken. Zo doen we dat niet!

Als PvdA-statenfractie diende ik een wijzigingsvoorstel in, mede namens de fracties van CDA, D66 en ChristenUnie. Via dit amendement schrapten we een aantal projecten (waaronder veel wegenaanleg) die wij nu nog niet rijp vonden voor besluitvorming.

Via een aanvullende motie van de PvdA (ook gesteund door CDA,D66 en CU) gaven we GS de opdracht dit jaar een uitgebreide en brede informatiebijeenkomst te organiseren over de huidige en toekomstige ontwikkelingen van de Innovatiedriehoek Twente. Deze informatie is niet alleen bestemd voor de statenleden. Ook de raadsleden van betrokken gemeenten moeten over dezelfde kennis beschikken. Op deze manier worden PS en gemeenteraden in positie gebracht om eventueel plannen bij te stellen. Daarna kunnen GS opnieuw met voorstellen komen voor projecten. Het amendement en de motie werden met algemene stemmen aangenomen.