Merkwaardige bezuinigingen recreatievoorzieningen

rutbeekVooruitlopend op de vaststelling van het programma vrijetijdseconomie zijn Gedeputeerde Staten alvast aan het bezuinigen geslagen op het onderhoud van recreatiefietspaden en op recreatieparken in Twente. Dit moet voor de provincie een jaarlijkse besparing van 600.000 euro opleveren. De betrokken gemeenten en de Regio Twente zijn hierover terecht kwaad geworden. Ze voelen zich overvallen door de provincie en kunnen gezien hun slechte financiële positie niet zomaar extra geld uittrekken voor het beheer en het onderhoud van die recreatievoorzieningen.

Het risico bestaat dat die voorzieningen slechter onderhouden gaan worden en dat terwijl Overijssel juist meer toeristen wil trekken die er gebruik van maken. Deze merkwaardige gang van zaken was voor mij aanleiding om namens de PvdA-statenfractie GS in Provinciale Staten om opheldering te vragen.

Verantwoordelijk gedeputeerde Rietkerk  zei dat onderhoud van recreatievoorzieningen geen kerntaak meer is van de provincie. Ook zou volgens hem GS mandaat hebben van de staten om met de Regio Twente en gemeenten te onderhandelen over de bezuinigingen. Op de vraag wanneer PS dit hebben besloten bleef het antwoord van Rietkerk vaag. Er was een schorsing nodig om na te gaan wanneer die bezuiniging nu was geformuleerd en in welke stuk die stond. Zelfs toen bleef het antwoord onduidelijk.

Gedeputeerde Rietkerk had het over een goed en open overleg over de bezuinigingen met de gemeenten en de Regio Twente. Maar deze gemeenten beklagen zich juist over het gebrek aan overleg. Zij ervaren dit eerder als een opgelegd, hard besluit van GS.

Het is treurig te constateren dat GS en de gemeenten lijnrecht tegenover elkaar staan in deze kwestie. En  dat terwijl  de gezamenlijke belangen groot zijn op het gebied van recreatie en toerisme. Dan moet je juist de samenwerking versterken want dat vormt de basis voor de uitvoering van een ambitieus  programma vrijetijdseconomie. Er staan ook veel banen op het spel. De recreatiesector is in Overijssel goed voor ongeveer 30.000 arbeidsplaatsen. Vaak zijn dat banen voor lager opgeleiden. Dat gaat de PvdA aan het hart.