Uitstel bezuinigingen recreatievoorzieningen

Fietser GiethoornOp initiatief van de PvdA-statenfractie  zijn de bezuinigingen op de recreatie voorzieningen in Overijssel met een jaar uitgesteld. Door deze time out is er tijd voor een goed inhoudelijk debat over de vrijetijdseconomie en daarbij komen de recreatievoorzieningen ook aan de orde.

Het uitstel van de bezuiniging van 1,2 miljoen op het onderhoud van fietspaden, recreatieparken,  was het positieve resultaat van Provinciale Statenvergadering van woensdag 14 november 2012. De PvdA-fractie had aangetoond dat de besluitvorming over de bezuinigingen op recreatievoorzieningen onduidelijk en verbrokkeld was verlopen. Via een amendement op de begroting 2013 wilde de PvdA de bezuiniging rechtzetten, in elk geval voor 2013.  Dat was niet nodig omdat gedeputeerde Rietkerk toegaf dat er  fouten waren gemaakt en dat het bedrag van 1,2 miljoen voor onderhoud toeristische infrastructuur voor volgend jaar beschikbaar blijft.

Dat is goed nieuws voor de recreatiegemeenten in Overijssel die pijnlijk getroffenen dreigden te worden en zich dan ook verzetten tegen die door Gedeputeerde Staten  opgelegde  harde bezuiniging. Er loopt nog een bezwaarprocedure van deze gemeenten tegen GS. De verwachting is dat  in januari/februari 2013 een uitspraak volgt. Daarna komt het politieke debat over de vrije tijdseconomie.

De PvdA-fractie vindt de recreatief-toeristische sector van groot economisch belang voor Overijssel. Het levert veel werkgelegenheid op. Het aantal arbeidsplaatsen is ruim 30.000, evenveel als in de hele agrarische(food)sector. Bezuinigen op recreatievoorzieningen blijft voor de PvdA niet acceptabel. Dat zal onze inzet zijn voor het komende debat over de vrijetijdseconomie.