Flinke start aanpak leegstand kantoren

kantoor-leeg Er kan een flinke start worden gemaakt met de aanpak leegstand kantoren. Provinciale Staten hebben €7,8 miljoen beschikbaar gesteld als investeringsbudget.  Met dat provincie-geld kunnen gemeenten samen met vastgoedeigenaren experimentele projecten opzetten om leegstaande kantoorgebouwen een nieuwe invulling en bestemming te geven. Bijvoorbeeld woningen, broed- en werkplekken voor de creatieve sector. Maar soms kan ook sloop een oplossing zijn om toch een goede invulling te kunnen geven aan gebieden, zoals in de binnensteden. Duurzaamheid is daarbij ook belangrijk. Als gebouwen worden opgeknapt  moeten ze ook energiezuinig worden gemaakt.

De provincie heeft een stimulerende rol. Ze brengt partijen bij elkaar en wisselt kennis uit. De bedoeling is dat gemeenten en (commerciële) vastgoedeigenaren leren van deze proefprojecten. Namens de  PvdA-fractie heb ik mij sterk gemaakt voor de positie van de (netwerk)steden. Dat is logisch omdat in de 5 grotere gemeenten van Overijssel maar liefst 90 procent van de kantorenvoorraad te vinden is,  maar ook de grootste leegstand. We hebben het vooral over de steden in Twente. Ik hoop en verwacht eigenlijk ook dat behalve Almelo en Hengelo ook Enschede zich meldt en  gebruik maakt van het investeringsbudget. Daar ligt trouwens ook een provinciaal belang want gebiedsontwikkeling van de steden heeft topprioriteit in Overijssel. Van het beschikbare geld is €4,8 miljoen bestemd voor de netwerksteden.

De politiek-maatschappelijke discussie over de leegstand van kantoren en bedrijfspanden wordt   overschaduwd door de problemen van leegstand van winkels. Om ook in deze sector experimentele  projecten mogelijk te maken heeft PS 3 ton uitgetrokken. Ook hier ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor gemeenten om samen met de eigenaren van winkelpanden creatieve oplossingen te bedenken. De staten gaan in 2013 een debat voeren over de leegstand in de detailhandel.

Natuurlijk gaat het niet alleen om het bestrijden van leegstand in commercieel vastgoed. Het voorkomen van leegstand is eigenlijk van een hogere orde.  De PvdA Overijssel vindt dat de provincie wat strakker handhavend moet optreden tegen ongewenste nieuwbouw van winkels ( en ook kantoren).  Daarvoor heeft de provincie ruimtelijke en juridische instrumenten. Een actueel probleem is het nieuwbouwplan  van het Heraclesstadion met veel winkels. De provincie ziet er op toe dat de uitvoering van  dit  plan  niet leidt tot  leegstand in het centrum.