Sluiting justitiële inrichtingen onacceptabel

gevangenisOp initiatief van de PvdA hebben de Provinciale Staten van Overijssel het kabinet en de Tweede Kamer woensdag 17 april unaniem opgeroepen af te zien van sluiting van gevangenis De Karelskamp in Almelo en tbs-klinieken Veldzicht in Balkbrug en Oldenkotte in Rekken/Enschede.

De Provincie Overijssel heeft zich ondubbelzinnig uitgesproken tegen de desastreuze sociaal-economische effecten van het bezuinigingsplan van staatssecretaris Fred Teeven. Daarmee geeft Overijssel een krachtig signaal af richting Den Haag. De bezuinigingsplannen stuiten op groot verzet van werknemers, gedetineerden, vakbonden, gemeentebesturen en inwoners.Op voorstel van de PvdA-statenfractie werd de dreigende sluiting van de justitiële inrichtingen onlangs uitgebreid besproken in de commissie economie onder enorme publieke belangstelling.  Daarna heeft een statendelegatie een uitgebeid bezoek gebracht aan Veldzicht en Karelskamp.

Op donderdag 18 april hield de Tweede Kamer een hoorzitting waarbij de instellingen, ondernemingsraden en burgemeesters van de vestigingsgemeenten pleitten voor behoud van de justitiële inrichtingen van Overijssel. Na een schriftelijke voorbereiding zal de Tweede Kamer waarschijnlijk in de tweede helft van mei debatteren over het bezuinigingsvoorstel van de staatssecretaris, gevolgd door het definitieve besluit.

De PvdA Overijssel hoopt dat het kabinet en de Tweede Kamer zich tot het uiterste in zal zetten om Veldzicht, Oldenkotte en de Karelskamp te behouden. Wij begrijpen dat er bezuinigd moet worden, maar zijn van mening dat het plan dat nu op tafel ligt een onacceptabel effect heeft op de werkgelegenheid in Overijssel. De PvdA-statenfractie heeft zich al gemengd in de brede lobby-actie richting Tweede Kamer. Zo zijn er onlangs werkbezoeken gebracht aan Veldzicht en Karelskamp waarbij behalve veel raads- statenleden en wethouders ook ons Overijssels TK-lid Keklik Yucel van de partij was. We nemen onze verantwoordelijkheid omdat we weten voor wie we dat doen.