Flitsende start voor Innovatiefonds Overijssel

Innovatie Oost NedPvdA Overijssel vindt  innovatie een zeer belangrijke pijler van de regionale economie. Gezien de moeilijke economische situatie van nu met hoge werkloosheid (vooral in Enschede/Twente) is het logisch dat de economische doelstelling niet alleen is het vernieuwen en scheppen van banen maar ook behoud ervan. We hebben vol overtuiging meegewerkt aan de oprichting van het Innovatiefonds en steunden ook het voorstel om vooruitlopend op de definitieve realisatie van dit fonds voor dit jaar 10 miljoen euro beschikbaar te stellen. De PvdA heeft steeds aangedrongen op snelheid omdat de economie van onze provincie schreeuwt om vernieuwing.

We houden de vinger goed aan de pols en zijn dan ook benieuwd naar de resultaten tot nu toe. Hoe gaat het met dat informele Innovatiefonds? Daarom heb ik hierover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. En ik moet zeggen de uitkomsten zijn tot nu toe positief.  In een half jaar tijd zijn er 21 aanvragen ingediend waarmee in totaal bijna 19 miljoen is gemoeid. Gelukkig zijn daar ook veel kleinere mkb-bedrijven bij. We hebben het dan over 15 bedrijven met minder dan 10 medewerkers. Dat vindt de PvdA verheugend, omdat wij ons juist hard hebben gemaakt voor deze ondernemingen die anders buiten de innovatieboot dreigden te vallen. Opvallend is ook dat driekwart van deze kleinere bedrijven in Twente actief zijn, vooral op en rond het Kennispark Twente.

Twee aanvragen zijn nu gehonoreerd en die leiden samen tot behoud 72 medewerkers en 10 nieuwe banen. Dat is bemoedigend. Gezien de flitsende start van het Innovatiefonds in oprichting is het zeer de vraag of we met de beschikbare 42 miljoen van de provincie wel ver genoeg komen. Daarom is aanvulling van het budget gewenst vanuit Europese structuurfondsen zoals uit het EFRO (Europees Fonds Regionale Ontwikkeling) waarin geld zit voor innovatie en duurzame, koolstofarme economie.

Overijssel zal ook meer gebruik moeten maken van zogenoemde aanvullende thematische fondsen van Europa op gebied regionale economie/innovatie zoals programma COSME (voor het midden en kleinbedrijf) en Horizon 2020 (voor onderzoek en innovatie waar de Universiteit Twente veel aan doet). Op dit moment worden die Europese structuurfondsen ingevuld per land en per landsdeel. Overijssel trekt daarbij op met Gelderland. Ook daar spant de PvdA zich bijzonder in voor onze regionale economie: voor behoud én uitbreiding  van banen.