PvdA maakt werk van terughalen productie uit buitenland

DAFHet scheppen van banen door innovatie, het maken van nieuwe producten en diensten, is voor de PvdA Overijssel een topprioriteit van het regionaal economisch beleid. Die lijn van vernieuwing trekken wij door naar de maakindustrie die vooral in Twente goed vertegenwoordigd is. Deze industriële productie heeft het tegenwoordig niet makkelijk, maar biedt toch veel potentie op werkgelegenheid. De PvdA Overijssel ziet mogelijkheden voor deze industrie om via het fenomeen reshoring productiewerk terug te halen uit het buitenland, vooral uit de zogenoemde lagelonenlanden. Reshoring heeft veel voordelen. Het biedt meer werk voor mensen met een middelbare beroepsopleiding en voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dan hebben we het ook over werkzoekende ouderen van 55+ en over jongeren.  Door het terughalen van productiewerk kunnen ondernemers de transportkosten drukken, de productie duurzamer en sneller maken en de kwaliteit van de producten verbeteren. Een goed voorbeeld van reshoring is wat Philips gedaan heeft met terughalen van de productie van scheerapparaten naar Drachten. Dat is mooi voor Friesland. Maar zo’n ontwikkeling zou ook in Overijssel/Twente moeten plaatshebben. Natuurlijk, de ondernemers zijn hiervoor aan zet, maar de overheid kan een handje helpen met informatie/kennis en financiële steun om reshoring te stimuleren.

Het kabinet maakt dat mogelijk door een budget van 600 miljoen euro beschikbaar te stellen voor medefinanciering van plannen van werkgevers en werknemers. Daar past reshoring prima in. Wij vragen ons af of deze nieuwe ontwikkeling voor de werkgelegenheid wel voldoende bekend is bij het bedrijfsleven in onze regio. De PvdA vindt dat de provincie hieraan meer aandacht zou moeten besteden. Overijssel heeft immers de positie om met veel financieel-economische kennis te bevorderen dat bedrijven in Overijssel plannen ontwikkelen voor het zoveel mogelijk terughalen van productiewerk.

De PvdA Overijssel gaat verder met het werk maken van reshoring. We houden het op de politieke agenda en we bekijken de mogelijkheden dit samen met gemeenten en bedrijfsleven meer inhoud te geven.