Kritiek gedeputeerde Rietkerk op Twentse overlegcultuur roept vragen op

komen we er samen uit?

komen we er samen uit?

Tijdens de bedrijvenbeurs  Business Meets Twente op donderdag 14 november zei gedeputeerde Theo Rietkerk dat bestuurders in Twente zich te veel bemoeien met het bedrijfsleven. Deze overlegcultuur zou remmend werken op de economische ontwikkeling van Twente. En dat zou één van de oorzaken zijn waardoor de economie in Twente minder goed boert dan die in de regio Zwolle.

Rietkerk is in Overijssel belast met de portefeuille regionale economie, innovatie en (duurzame) energie. De kritiek van de gedeputeerde brengt een maatschappelijke discussie op gang over het nut, de noodzaak en de effectiviteit van overleg  tussen de overheid en het bedrijfsleven die volgens de PvdA-Statenfractie veel breder gevoerd zou kunnen worden.  Daarom heeft de PvdA Overijssel over dit onderwerp schriftelijke vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten. Wij willen graag weten of GS het standpunt van gedeputeerde Rietkerk delen en waarop dat is gebaseerd? Ook is de PvdA benieuwd naar de uitkomsten en effecten van de verschillende overlegvormen op  economisch gebied die bestaan in regio’s Twente, Zwolle en Deventer. Hoe nuttig en noodzakelijk zijn deze, welke organisaties, overheden, bedrijven en personen zijn er in actief? Verder willen we van GS weten of zij redenen zien voor andere vormen van overleg en welke stappen zij denken te ondernemen in die richting?