Provincie investeert in Twente met Enschede als koploper

PolaroidgebouwIn de laatste vergadering van 2013 zijn Provinciale Staten zonder morren akkoord gegaan met een investering van bijna 21 miljoen euro in projecten van de Netwerkstad Twente.  Met bijdragen van de betrokken gemeenten (40 miljoen) en van andere partners (cofinanciering van 30 miljoen)  is in totaal ruim 90 miljoen euro beschikbaar voor het uitvoeren van 13 zogenoemde vliegwielprojecten. De start van de realisatie is voorzien voor 2014/2015.  De projecten moeten leiden tot verbetering van de binnensteden, versterking van het economisch (vestigings) klimaat en het binden van mensen met talenten en kennis aan de regio Twente. Interessant is de afspraak dat de netwerksteden Enschede, Hengelo, Borne, Almelo en Oldenzaal zich scherper gaan concentreren op die woon- en werklocaties die de meeste toevoegde waarde opleveren voor de hele regio. Zij gaan samen strategisch programmeren zoals dat heet. Dat zal dé succesfactor moeten zijn voor een toekomstbestendige Netwerkstad Twente.

Van de projecten die op redelijk korte termijn aangepakt worden zijn er 4 in Enschede. Het gaat om de noordelijke spoorzone , het verbeteren van de bereikbaarheid van het openbaar vervoer waarbij economische functies, fietsvoorzieningen en voetgangers een belangrijke rol spelen. Een ander Enschedees project is de verbindingszone Stadscampus-binnenstad. Het is de bedoeling hier de zuidwestelijke binnenstad te versterken op gebied van economische ontwikkeling en innovatie (kennis, technologie, en zorg) stedelijke vernieuwing en bereikbaarheid. Het derde project dat in Enschede wordt gerealiseerd is de vestiging van de Nederlandse Reisopera (NRO) in de Performance Factory, de talentfabriek voor stad en regio op het voormalige Polaroidterrein. De doorontwikkeling van de International School Twente is het vierde project in onze stad. Deze onderwijsinstelling bestaat uit een onderdeel voor basisonderwijs en een voor voortgezet onderwijs.

De PvdA-statenfractie juicht de samenwerking van de Twentse steden in de Netwerkstad van harte toe. Er zijn goede afspraken gemaakt en vastgelegd in een degelijk werkprogramma en in een ambitieus ontwikkelperspectief voor de langere termijn (20140). De geplande investeringen in stedelijke kwaliteit en economisch klimaat vinden we positief en scheppen de verwachting dat de vijf steden en de regio Twente samen het goede spoor te pakken hebben. De PvdA-fractie heeft vele pogingen gedaan om de financiële bijdrage van de Provincie Overijssel voor de Netwerkstad Twente omhoog te krijgen. Bijna 21 miljoen euro lijkt heel wat, maar staat in geen verhouding tot wat Zwolle krijgt: meer dan het dubbele, 45 miljoen. Extra geld voor de Netwerkstad Twente wordt helaas geblokkeerd door de huidige coalitie van CDA, VVD, CU/SGP. Die combinatie heeft zijn langste tijd gehad, moeten we maar denken.