Tussen de witte boorden bloeit de chemie in Zwolle

PSP logoZwolle is een stad waar de zakelijke dienstverlening bloeit en groeit. Zwolle is booming met glinsterende kantoorgebouwen. De witte boorden voeren er de boventoon. Zeker, de economische vooruitzichten van de hoofdstad van Overijssel zijn zonder meer goed te noemen. Dat positieve verhaal wordt verder versterkt door een verrassend, nieuwe groeibriljant: de kunststoffensector. Verrassend? Ja, maar eigenlijk heel logisch met bekende bedrijven als Wavin, DSM, Van Wijhe Verf die in Zwolle en ver daarbuiten hun markten hebben veroverd.

Deze ondernemingen hebben de handen ineen geslagen en vormen samen met Hogeschool Windesheim, Deltion College (mbo) en de Universiteit Twente het Polymer Science Park. Innovatie staat in dit nieuwe instituut centraal. Het PSP is ondergebracht in het voormalige fabriekspand van Philips aan de Ceintuurbaan. De woordvoerders economie van de statenfracties brachten er een werkbezoek om met eigen ogen te zien hoe deze deels met provinciegeld gefinancierde  instelling van start is gegaan.

Open innovatiecentrum

PSP 3d printerHet Polymer Science Park is een zogenoemd open innovatiecentrum voor kennisontwikkeling op de gebieden van kunststoffen en coatings. Het biedt uiteenlopende faciliteiten voor onderzoeken, metingen en het bedenken van nieuwe producten. Er zijn 3 grote en maar liefst 50 kleine projecten in uitvoering in combinatie met de kennisinstituten. De chemie tussen al deze samenwerkende partners leidt tot innovaties. Dat betekent waarde-creatie en nieuwe banen. Harde cijfers kregen we trouwens niet. Daarvoor bestaat het PSP nog te kort (circa 2 jaar), maar het begin lijkt veelbelovend. Interessant is het onderzoek dat er plaatsheeft naar beter en gevarieerder gebruik van 3d-printers en de kwaliteit van de kunststof waarvan de 3d-objecten worden geproduceerd. Zo wordt er nauwkeurig gekeken naar de mogelijkheden voor hergebruik van plastics die wij allemaal tegenwoordig gescheiden houden en inzamelen. Bij Hogeschool Windesheim en bij het Deltion College (middelbaar beroepsonderwijs) is er tegenwoordig meer aandacht voor opleidingen voor de kunststofbranche. Dat was hard nodig want deze opleidingen waren zelfs helemaal verdwenen. Ze worden nu weer nieuw leven ingeblazen en zo komt er meer, goed geschoold technisch-chemisch personeel voor de polymeersector in de regio Zwolle.

Startende bedrijven

PSP machineHet PSP gaat onderdak bieden aan startende bedrijven. Er wordt nu ruimte vrijgemaakt voor 4 jonge starters die er in april beginnen. Ze krijgen er niet alleen uitgebreide technische begeleiding. Ook financiën en bedrijfsvoering krijgen alle aandacht. Zo wordt het PSP eigenlijk ook een speciaal bedrijfsverzamelgebouw. Het Polymer Science Park heeft duidelijk toegevoegde waarde voor de regionale economie van Zwolle dat meer is dan een stad van ambtenaren, witte boorden en zakelijke dienstverlening.