Topvrouwen in ‘mannenclub’ Twente Board

De samenstelling van de Economic Development Board Twente is te eenzijdig en geen afspiegeling van de samenleving. Ik ben het eens met de kritiek van staatssecretaris Sharon Dijksma op het ontbreken van vrouwen Twente Board, die afgelopen vrijdag van start ging. De Economic Development Board Twente bestaat uit topmensen uit het openbaar bestuur, bedrijfsleven en onderwijs en heeft als belangrijkste taak het stimuleren van de werkgelegenheid in Twente. Ze bestaat op dit moment uit tien mannen. Staatssecretaris Dijksma noemt het “archaïsch” en “niet van deze tijd” dat er geen Twentse topvrouwen deel uit maken van deze organisatie.

Dat is inderdaad opvallend en verbazingwekkend. En dat is voor mij de reden om namens de PvdA statenfractie Overijssel schriftelijke vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. De provincie is in de Twente Board vertegenwoordigd door gedeputeerde Theo Rietkerk. Een instelling die zo’n belangrijke taak heeft als het terugdringen van de hoge werkloosheid in Twente zou er goed aan doen een afspiegeling van de samenleving te zijn. Er zijn legio buitengewoon getalenteerde Twentse topvrouwen die actief zijn in de samenleving, en zeer geschikt zouden zijn voor de Twente Board. Wij horen graag van de gedeputeerde waarom zij desondanks niet van de partij zijn.                                              De PvdA Overijssel vraagt zich af hoe het komt dat geen topvrouwen zitting hebben in de Twente Board, en verwacht dat gedeputeerde staten op korte termijn concrete actie ondernemen om dit “recht te zetten”.