Actie voor topvrouwen in Twente Board

De Economic Development Board Twente (afgekort Twente Board) is eenzijdig samengesteld omdat topvrouwen ontbreken en is zo zeker geen afspiegeling van de samenleving. Gedeputeerde Staten zijn dat met de PvdA-fractie eens. Begin juli stelde ik schriftelijke vragen aan GS omdat er ophef ontstond over de toen net opgerichte “mannenclub” Twente Board. De PvdA heeft kritiek op de samenstelling van deze organisatie waarin de Provincie vertegenwoordigd is door gedeputeerde Theo Rietkerk. GS vinden met ons dat Twentse topvrouwen een plek moeten hebben in de Twente Board maar nuanceren dit door in hun antwoord te melden dat “iedereen die waarde kan toevoegen een plek zou moeten hebben in de Twente Board. Of dit een man of vrouw is, is minder relevant”.

GS geven aan dat bij de benoeming van Board-leden, Twentse netwerken, zoals het georganiseerde bedrijfsleven, een rol hebben gekregen. Dit gebeurde om zo draagvalk en blijvende betrokkenheid van deze netwerken te waarborgen. Deze Twentse netwerken worden ook wel “old boys networks” genoemd. Mannen voeren er de boventoon. Dat zegt veel, zo niet alles.                                                                                                                  De PvdA-fractie vindt dat GS op korte termijn actie moeten ondernemen om alsnog topvrouwen uit de regio in de Twente Board te krijgen. Gedeputeerde Staten verwijzen in hun antwoorden naar de opvattingen van Board-voorzitter Hazewinkel die in de media heeft opgemerkt meer vrouwen in de Board te willen en aandacht heeft voor (gender)diversiteit. GS delen zijn menig en gedeputeerde Rietkerk heeft in de commissie regionale economie toegezegd met de heer Hazewinkel te overleggen hoe topvrouwen betrokken worden bij de Economic Development Board Twente.