500 extra betaalde banen voor uitkeringsgerechtigden

Iedereen die wil en kan werken moet ook mee kunnen doen op de arbeidsmarkt in Enschede en de regio Twente. De Partij van de Arbeid blijft haar uiterste best doen om hier de groei van de werkgelegenheid te stimuleren. Dat is volkomen logisch. De naam van deze partij geeft immers aan wat haar kernwaarde is: zorgen voor banen, goede werkomstandigheden en mogelijkheden voor ontwikkeling van werknemers.

Dat betekent: goed werk voor iedereen. Maar niet iedereen heeft goed werk. Ondanks positieve cijfers over economische groei en stijging van de werkgelegenheid blijft vooral in Enschede nog steeds een grote groep mensen werkloos aan de kant staan. Dat is onacceptabel. Ik vind dat een actieve gemeentelijke overheid meer kan doen om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk te helpen. Dat zijn mensen die al jarenlang bijstand krijgen, gehandicapten, oudere werkzoekenden (50+). Voor hen zouden we betaald werk kunnen creëren in de publieke sector.

Juist hier zijn de laatste jaren veel banen verloren gegaan terwijl juist behoefte is aan publieke taken. Denk aan beheerders van speeltuinen, kinderboerderijen,  onderhoud openbaar gebied, sportvelden. Denk aan werken in de (thuis)zorg. Volgens mij moet het mogelijk zijn om in de komende vier jaren 500 werkplekken te realiseren voor mensen die al lang zonder betaald werk zitten.

Een deel van die banen creëren we bij de gemeente zelf. De kosten kunnen we deels dekken binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en door besparing op uitkeringen. We hebben het hier wel over structurele betaalde banen. Dus geen tijdelijk werk voor 4 jaren en ook geen werk met behoud van uitkering.

Dat gebeurde in het verleden wel met de zogenoemde Melkertbanen. Dat waren ook banen in de publieke sector waar veel werkzoekenden baat bij hadden. Het was op zich een succesvol project, maar toen de rijkssubsidie opraakte was het voorbij en vielen mensen weer terug in de ww en de bijstand. Een treurige zaak. Daar hebben we van geleerd en op die “oude” manier werkt het onvoldoende.

Goed werk voor iedereen. Dat is het doel waarnaar wij streven. Als we 500 mensen extra in onze stad nuttige maatschappelijke taken  kunnen laten uitvoeren dan worden we daar allemaal beter van: de buurtvoorzieningen en de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Eigenlijk kun je zeggen dat onze hele samenleving daar van opbloeit.