PvdA kiezers Enschede bedankt!

De gemeenteraadsverkiezing in Enschede is achter de rug en de democratie heeft haar werk gedaan. Ruim 50% van de kiezers hebben hier gestemd en dat is flink meer dan vier jaren geleden ( in 2014:  zo’n 43%). Een redelijke score en ook een redelijke uitslag voor de PvdA. We gaan van 5 naar 4 zetels. Een verlies zeker, maar wel dragelijk.

PvdA-kiezers bedankt!

Met 4 raadsleden kunnen we best veel en goed werk doen in een versnipperde raad  De grootste fractie is Burgerbelangen met 7 zetels. D66 heeft er 5 en dan komen GroenLinks, PvdA, CDA en VVD met 4 raadszetels. De gemeente Enschede heeft 39 raadsleden en met 4 zetels kun je deel gaan uitmaken van een coalitie. Daar gaat de PvdA ook voor. We hebben als PvdA een intensieve campagne gevoerd, in onze rode jassen flyeren op straat bij winkelcentra, in wijken en bij het NS/busstation. Vaak de bittere kou trotserend. Maar we lieten ons ook zien op social media en deden volop mee aan allerlei debatten.

De PvdA haalde in totaal 5630 stemmen. De eerste vier van onze kieslijst waren goed voor 4.144 stemmen. Lijstduwer Sharon Dijksma kreeg 619 kiezers achter zich. De overige 12 kandidaten zorgden samen voor 867 stemmen. Daar zat ik als nummer 10 van de PvdA-lijst ook bij. Mijn score was 45, een bus vol zou je kunnen zeggen, waarvan het grootste deel uit mijn woonwijk Het Hogeland kwam. Maar die 12 kandidaten zorgden uiteindelijk wel voor een duidelijke restzetel. Daar ben ik blij om. Tijdens de uitslagenavond leek het lange tijd uit zien naar een fors verlies voor de PvdA van 5 naar 3 zetels. Door die zwaar bevochten restzetel zijn het er uiteindelijk 4 geworden. Daar kunnen en gaan we mee verder.

Op initiatief van Burgerbelangen is zaterdag 24 maart een openbare startbijeenkomst gehouden voor de coalitieonderhandelingen. Alle partijen duidden de verkiezingsuitslag en ze gaven allemaal aan in een nieuwe coalitie te willen zitten. Dat geldt ook voor de PvdA die bij monde van lijsttrekker Laurens v/d Velde, pleitte voor een brede en progressieve coalitie met speerpunten op de gebieden van sociaal domein (waaronder bijstand, werk & inkomen) ,buurtgericht werken en duurzaamheid.

Interessant was de inbreng van D66 die zichzelf als grootste progressieve partij ziet en in een nieuwe coalitie graag wil samenwerken met andere linkse partijen. Dat geeft ruimte voor de PvdA en GroenLinks. We staan aan het begin van een boeiend proces van onderhandelingen dat waarschijnlijk zo’n 3 maanden gaat duren.

Belangrijk vind ik dat de partijen willen samenwerken om tot een Enschede Akkoord te komen, een soort contract met de samenleving. Dat Enschede Akkoord wordt dan weer een onderdeel van een zo breed mogelijk bestuursakkoord. vervolgens moet dat worden uitgevoerd  door een nieuwe coalitie en een nieuw college van burgemeester en wethouders. Wordt vervolgd.