Politiek café FNV Enschede op vrijdag 3 maart

meer banen in de maakindustrie

meer banen in de maakindustrie

Sinds een paar maanden ben ik naast de PvdA ook actief voor de FNV in Enschede/Twente. Ik ben gekozen in het bestuur van Lokaal FNV Enschede als vicevoorzitter. Vanuit deze functie houd ik mij ook bezig met politiek en probeer ik de contacten tussen onze partij en de vakbeweging positief te beïnvloeden. Net zoals vele sociaaldemocraten groeide ik op in een rood nest waar je naast de PvdA ook lid was van de vakbond. Dat was vanzelfsprekend. Tegenwoordig is dat anders. Je ziet en merkt dat er nauwelijks sprake meer is dat de PvdA en FNV natuurlijke bondgenoten zijn. Dat vind ik jammer. Op dit moment ben ik bezig met een FNV-werkgroep die een politiek café organiseert rondom de Tweede Kamerverkiezing. Deze bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 3 maart in café/zaal Vrieler, Brinkstraat 301-303. Het begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). De FNV wil dat de kwaliteit van de samenleving verbetert met meer “echte banen, zekerheid, kwaliteit en koopkracht”. Door samen te werken en te knokken voor elkaar worden we sterk, Niet ieder voor zich, maar met elkaar. Voor dit politieke café zijn uitnodigend: PvdA, SP, 50Plus, D66, GroenLinks, CDA en VVD. In elk geval zijn, voor zover nu bekend, de volgende kandidaat Tweede Kamerleden aanwezig: John Kerstens (PvdA), Frank Futselaar (SP), Wilma Schrover (50Plus) en Jaimi van Essen (D66). Kom op vrijdag 3 maart naar zaal Vrieler en doe actief mee aan het debat.

 

Europese steun voor werkloze bouwvakkers in Overijssel

foto bouwplaats met kranenDe PvdA is enthousiast Europese steun voor werkloze bouwvakkers naar Overijssel halen. De Europese Commissie is van plan om € 1,6 miljoen euro beschikbaar te stellen om honderden werkloze bouwvakkers in Gelderland en Overijssel aan een nieuwe baan te helpen. Dat geld komt uit het Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG). “De crisis heeft bijzonder zware gevolgen gehad voor de bouwsector in Gelderland en Overijssel en de ontslagen werknemers ondervinden er moeilijkheden om een nieuwe baan te vinden,” aldus EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie László Andor. “Dit voorstel zou ertoe bijdragen hun kansen te verhogen op een overstap naar een nieuwe baan.”                                                                                                                                       Ik ben erg blij met het voornemen van de EU-commissaris. In Overijssel zitten honderden bouwvakkers tegen hun zin werkloos thuis. Met dit Europese geld kunnen zij omgeschoold worden en werkervaring opdoen, en zo hopelijk snel weer aan de slag.

Twee jaar geleden stelde ik namens de PvdA-fractie schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten over een bijdrage uit hetzelfde EFG van bijna € 3 miljoen voor een project om werkloze bouwvakkers in de Gelderse Achterhoek om- of bij te scholen zodat zij binnen of buiten de bouwsector een (nieuwe) baan zouden kunnen vinden. Overijssel viel toen buiten de boot omdat de criteria van het Europese Fonds Globalisering waren veranderd. Dit keer lijkt het er voor de werkloze bouwvakkers in Overijssel beter uit te zien. Ze krijgen nu wel hulp van Europa om aanvullende beroepsopleidingen te volgen of zich om te scholen voor ander werk. De subsidie van 1,6 miljoen euro is ook bedoeld voor outplacement en het opzetten van een mobiliteitspool.

Ik ga na het zomerreces in de statencommissie regionale economie vragen stellen aan gedeputeerde Rietkerk over de besteding van dit Europese geld. Gezien de hoge werkloosheid onder bouwvakkers in Twente lijkt het mij logisch dat een flink deel van het Europese budget, eventueel aangevuld met bijdragen van andere organisaties (Provincie?) wordt gebruikt in de Twentse regio.

Provincie werkt mee aan delta-banenplan voor Twente

20201814-metaal-slijpen-op-staal-plaat-close-upDe provincie Overijssel gaat meewerken aan een Delta-banenplan voor de regio Twente. Dat antwoordde gedeputeerde Rietkerk op PvdA-vragen in de commissie regionale economie van woensdag 18 juni over de voorstellen die de commissie Draijer deed in het rapport “Versterken economische kracht van Twente”. Deze commissie heeft in opdracht van de Regio Twente de bestaande economische plannen bekeken en de aanpak van de werkloosheid. Een van de belangrijkste conclusies is dat het dringend nodig is om in Twente een brede banenmotor te creëren, vooral voor de lager opgeleiden. Kansen liggen er met name in de high tech maakindustrie.                                                               Rietkerk meldde dat de pasbenoemde strategic economic development board voor Twente hiermee aan de slag gaat. Dit staat boven aan hun agenda voor hun eerste vergadering op 4 juli. In deze board zitten vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs en overheid; ook de provincie.

De inzet van Overijssel is om de aanbevelingen van de commissie Draijer te vertalen in concrete, uitvoerbare actiepunten. De urgentie is duidelijk. Lastiger is het om dit goed te coördineren en de verantwoordelijkheden van alle partijen te bepalen. Ook is op dit moment niet duidelijk hoeveel geld gemoeid is met de uitvoering van een groot actie-banen-plan voor Twente. Rietkerk gaat de PvdA-vragen binnenkort getailleerder beantwoorden evenals de schriftelijke vragen die wij onlangs stelden over het interessante banenplan van Hardenberg en de regio Zuidoost Drenthe dat “Vierkant voor Werk” heet. De PvdA-fractie vindt dit plan inspirerend en volgens ons kan dit als voorbeeld dienen voor Twente. Bijzonder in het plan “Hardenberg” is het idee om een experiment te organiseren voor een regelarme grensregio. De opzet is om belemmeringen weg te nemen voor het werken in Duitsland zodat Nederlandse werkzoekenden ook vacatures kunnen vervullen bij Duitse bedrijven in de grensstreek. De PvdA ziet graag dat deze grensregio zich uitstrekt richting Twente en de Euregio.                                                                                          PvdA Overijssel gaat de banenplannen voor Twente en Hardenberg inbrengen in de vergadering van Provinciale Staten van 2 juli.

 

 

Innovatie redt bouwsector, maar banen nemen af

woningen in aanbouwHet is al weer bijna 3 jaar geleden dat statenleden met vertegenwoordigers van de bouwsector in een rondetafelconferentie spraken over de crisis in de bouw. Die was toen op een dieptepunt. Maar hoe gaat het nu met de bouw? Blijft het ploeteren of zien we een opleving? Om antwoorden op die vragen te krijgen brengen de woordvoerders regionale economie werkbezoeken aan bouwbedrijven. Zo waren we onlangs in Hardenberg waar we interessante ontmoetingen hadden met de directie van de Van Dijk Groep, met de Nederlandse Vereniging voor Utiliteitsbouw en met de firma Rook uit Vollenhove.

Drie jaar geleden was de conclusie van de PvdA en vele andere fracties dat vernieuwingen in de bouw van levensbelang zijn: voor het binnenhalen van voldoende opdrachten en voor behoud van werkgelegenheid. De bouwbedrijven geven aan dat innovatie inderdaad erg belangrijk is voor het voortbestaan van aannemers. De Van Dijk Groep is daar een goed voorbeeld van. Dit bedrijf is grotendeels overgeschakeld op een vorm van industriële bouw. Woningen worden in een fabriek gemaakt in delen die op de bouwplaats in elkaar worden gezet. Dat gaat snel en is goedkoper. Zo is Van Dijk met deze bouwmethode een voorhoedespeler geworden in Oost Nederland. Vernieuwend bij dit Hardenbergse bedrijf is een mooi concept voor de bouw van complete zorgunits die met een kraan eenvoudig achter woningen worden geplaatst. Ouderen kunnen op die manier zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

Helaas betekenen dit soort ontwikkelingen niet dat er veel banen behouden bleven bij Van Dijk. Voor de crisis werkten er rond de 300 mensen. Nu is dat nog maar de helft. De directie verwacht niet de werkgelegenheid op korte termijn toeneemt. Het bedrijf heeft de crisis overleeft en gaat vooruit. Dat is de winst.                                                                   Dat beeld kregen we ook van het gesprek met de Nederlandse Vereniging voor Utiliteitsbouw en bouwbedrijf Rook uit Vollenhove. Zij vertegenwoordigen de kleine bouwondernemers. Zij kwamen met sombere signalen. Het zijn de kleine familiebedrijven in de bouw die grote moeite hebben het hoofd boven water te houden. Vaak lukt dat niet en gaan ze failliet. Het werd ook wel duidelijk dat juist deze kleine bedrijven met klassieke bouwmethoden werken en mede daardoor kwetsbaar zijn. Als deze bedrijven in staat en bereid zijn met elkaar samen te werken, hun krachten te bundelen dan kunnen ze innovatieve projecten opzetten. Dat vergroot hun overlevingskansen en zo houden ze meer bouwvakkers aan het werk. Dat brengt me op het bouwvak. Daar is veel aan de hand. De traditionele all round vakman verdwijnt. Jonge mensen worden opgeleid voor deelterreinen in de bouw. Ze leren muren van beton en stenen maken of kozijnen met glas. De bouwvakker die alles kan, is schaars en wordt alleen ingezet voor restauratie en renovatie van gebouwen. Dat is logisch, maar het maakt ook wat triest.

woningen in aanbouw 2De bouwsector zal best aantrekken, maar het bouwvolume komt niet terug op het niveau van voor de crisis. Naast restauratie en renovatie van gebouwen zal er bepekt sprake zijn van nieuwbouw. De PvdA ziet ruimte voor bouw van sociale en middel dure huurwoningen en nieuwe koophuizen voor starters. De bouwsector is conservatief, maar ontkomt niet aan verdere vernieuwing zowel qua bouwmethoden als organisatievorm. Dat is de duidelijke boodschap uit de bouwsector zelf.