Recreatiesector banenmotor Overijssel

waterrecreatieHet gaat goed met het toerisme in Overijssel. Er is sprake van jaarlijkse groei: van het aantal korte vakanties, overnachtingen, van het marktaandeel en de naamsbekendheid. De sector toerisme en recreatie ontwikkelt zich positief en is op dit moment goed voor ruim 32.000 banen. Daarmee is deze sector zelfs groter dan de agrarische sector en het openbaar bestuur in onze provincie.Het marktaandeel toerisme moet in 2015 10% van landelijk niveau zijn. Allemaal mooi. Misschien wordt het nog beter na deze fraaie zomer. Er komen berichten over  volle campings, meer overnachtingen in hotels en bed & breakfasts.

Onlangs behandelde de statencommissie regionale economie op verzoek van de PvdA-fractie het Uitvoeringsprogramma Gastvrij Overijssel 2012-2015; ofwel het onderdeel vrijetijdseconomie. We hebben ons best gedaan om de bezuinigingen op de toeristische voorzieningen (zoals fiets-voetpaden, recreatieparken) die Gedeputeerde Staten wilden doorvoeren, van tafel te krijgen. Dat is helaas niet helemaal gelukt. Wel zijn Provinciale Staten, mede door onze inspanningen, akkoord gegaan met een afkoopsom, een bedrag van 4 keer de jaarlijkse provinciesubsidie. Daar moeten gemeenten en recreatieschappen het maar mee zien te rooien. Voor de komende 4 jaren zal het onderhoud van de toeristische infrastructuur op niveau kunnen blijven. De PvdA is niet gerust op de periode daarna. Kunnen gemeenten, gezien hun moeilijke financiële positie, wel voldoende geld blijven steken in “hun” toeristische sector.

Blijven investeren in recreatie

Er zijn berichten dat gemeenten dreigen te bezuinigen op recreatie/toerisme, bijv. door geen of minder  geld uit te trekken voor marketing. Dat terwijl ze wel toeristenbelasting blijven heffen. Op aandringen van de PvdA zullen GS de vinger aan de pols houden. De recreatiesector wordt steeds meer een banenmotor voor Overijssel. De PvdA ziet graag dat recreatieondernemers(nog) meer werk maken van innovatie en investeringen. Dat moet leiden tot meer arbeidsplaatsen, ook voor mensen met een lage opleiding. De provincie heeft daar een interessant format voor gemaakt: het Product-Markt-Partner-Combinaties-model. De opzet is dat ondernemers een gezamenlijk idee omzetten in een concreet product.  De provincie vergoedt en deel van de advieskosten en geeft financiële ondersteuning bij de uitvoering van het businessplan (max 2 ton).

kamperenDe PvdA heeft voorgesteld om bij de uitvoering een koppeling te maken met het 1000-jongerenplan (om kwetsbare jongeren aan werk te helpen) en aan initiatieven voor bevordering arbeidsparticipatie oudere werkzoekenden.

In het programma Gastvrij Overijssel is een prominente marketing-plek weggelegd voor de Hanzesteden (zoals Zwolle, Kampen, Deventer). De PvdA is verbaasd dat andere steden zoals Enschede niet worden genoemd. Enschede is geen Hanzestad maar wel een aantrekkelijke (culturele)stad. Zeker interessant voor een dagje uit. GS vinden het vooral de taak van het Twents Bureau voor Toerisme om de Twentse steden te promoten. Volgens gedeputeerde Rietkerk zou Twente nog wel “een inhaalslag moeten maken”. Volgens hem kan de samenwerking beter, vooral “tussen de stadsmarketeers”.

Cultuurfestival niet koppelen aan economisch rendement

De PvdA-fractie blijft grote moeite houden met de koppeling van evenementen en festivals aan economisch rendement. Bij sommige festivals is dat niet goed mogelijk. Dat geldt vooral voor de culturele evenementen zoals Kunsten op straat. Een mooi evenement maar volgens GS niet economisch interessant. De PvdA is het daar niet mee eens. Niet alle cultuur levert (meteen) rendement op en hoort dan ook niet in de economische portefeuille thuis. De PvdA stelt voor om de culturele festivals uit de regionale economie te halen en onder te brengen bij de culturele beleidssector van de provincie. Wij zullen op dit punt  actie ondernemen bij de behandeling van de Kerntakenbegroting 2014.

Oudste democratie vergadert in een paleis

Big Ben aug 2013Het Verenigd Koninkrijk is de oudste democratie ter wereld. Bijna 800 jaar geleden ontstond in het hart van Londen het parlement (afgeleid van het Franse woord parler, wat praten of discussie betekent). Dit parlement had de functie van advies- en bestuurscollege voor de koning. In de loop van de tijd is dit orgaan uitgegroeid tot een gekozen volksvertegenwoordiging met een House of Lords (Eerste Kamer) en het House of Commons (Lagerhuis, of Tweede Kamer). Onlangs bracht ik een bezoek aan de parlementsgebouwen, ondergebracht in het fraaie aan de Theems gelegen Paleis van Westminster. Toch wel een vreemd idee dat de democratie is ontstaan en uitgebouwd in een paleis, waarin vorsten stukje bij beetje macht afstonden aan het parlement. Het paleis van Westminster, naast de gelijknamige kerk is, wat je noemt, een zeer bekend iconisch gebouw. Het huidige complex is gerealiseerd in neo-Gotische stijl nadat een enorme brand in 1843 het toenmalige middeleeuwse paleis bijna helemaal verwoestte. Alleen Westminster Hall werd gespaard.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tijdens het zomerreces, als zelfs in het VK de politiek op een laag pitje staat, zijn de Houses of Parliament open voor publiek. In groepjes van 20 personen krijgen belangstellenden een boeiende rondleiding met een gids die verbluffend veel weet van de kleinste en gekste details die je in het gebouw kunt vinden. Elke vierkante centimeter is bedacht en uitgevoerd volgens een voor die tijd nieuw gotisch concept. Je ziet veel krullerig houtsnijwerk, vaak met bladgoud. Wanden en plafonds zijn opgesierd met wapens van adelijke, machtige, veelal Engelse families. De muren hangen vol met afbeeldingen van historische gebeurtenissen, bekende vorsten en premiers. Banken en stoelen zijn van prachtig leer waarop bezoekers niet mogen zitten. Dat blijft voorbestemd voor de kamerleden, ministers en hun medewerkers. Het is indrukwekkend om daar midden in de Britse politiek-bestuurlijke geschiedenis te staan. Daar word je wel even stil van. De Britten zijn behoudend en chauvinistisch, dat weten we. Maar is het frappant te beseffen dat het Paleis van Westminster in zo’n 160 jaar nauwelijks is veranderd. Dat geldt ook voor spelregels en vormgeving van het politieke debat. Tegenwoordig zijn er vaste  tv-camera’s in beide Kamers en hangen er aan de plafonds tientallen kleine microfoontjes zodat je alle debatten goed kunt volgen. Maar daar houdt de moderne tijd wel zo’n beetje op. In het House of Lords zit de bestuurlijk-adelijke elite van het Verenigd Koninkrijk. De gids vertelde dat 92 adelijke families er een vaste plek hebben en 2 vertegenwoordigers van de Anglicaanse Kerk. Maar het belangrijkste is dat in de Britse Eerste Kamer ruim 700 deskundigen zitten uit de wereld van politiek, kunst, wetenschap en bedrijfsleven. Ze oefenen hun functie wel uit namens één van de gevestigde politieke partijen. De House of Lords richt zich op beoordeling van wetgeving vanuit de House of Commons. Wetsvoorstellen worden er vaak drie keer behandeld en kunnen met amendementen teruggestuurd worden naar de Britse Tweede Kamer. Die reageert daar vervolgens weer op en zo ping-pongen ze net zolang er een compromis bereikt wordt.

Van de tv kennen we de debatten in de House of Commons met de vaak felle woordenwisselingen tussen de prime-minister en de leider van de oppositie. Zij staan recht tegenover elkaar en mogen “vanaf de box spreken”. Dat is een vrij klein kistje waar je net een A-4-tje op kunt leggen. Dat is de spreektekst die alleen de premier, enkele topministers mogen gebruiken en aan de overkant de leider van de oppositie en een paar zogenoemde schaduwministers. In die kistjes zitten trouwens de officiële papieren die gebruikt worden bij de eed-aflegging van de gekozen Kamerleden (trouw aan de Koning(in).

De politieke elite spreekt dus van papier, maar de “gewone” parlementsleden doen dat uit hun hoofd vanuit hun groenleren bankjes. Daar reageren ze op elkaar en dat lijkt meestal op emotionele toon te gaan. Toch is dat allemaal behoorlijk geregisseerd. De voorzitter van de Kamer (de Speaker) heeft de touwtjes van het debat stevig in handen en je waagt het niet tegen hem/haar in te gaan. Voor je beurt spreken is een doodzonde, je wacht tot je het woord krijgt van de voorzitter. En als hij denkt dat je jouw punt hebt gemaakt dan krijgt een ander de gelegenheid daarop te reageren. Vergaderen in de House of Commons is een lastig en dynamisch gebeuren en het komt bij ons rommelig over. De Speaker zet alle zeilen bij en wordt door iedereen gerespecteerd (ook door de bewindspersonen). Het is een zeer prestigieuze functie. De speaker is strikt neutraal en moet gedurende zijn functie zijn partijlidmaatschap opzeggen. Hij is wel parlementslid en mag bij staken van de stemmen zijn voorkeur kenbaar maken.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe Britse politiek, van links tot rechts, is tevreden met deze manier van debatteren. Dat verandert nog lang niet. Ook het statige gebouw, het Paleis van Westminster, blijft dé plek, het grote middelpunt van de Houses of Parliament. Allemaal prachtig, maar voor mij is het toch vergaderen in een museum. Voor 1 keertje leuk maar het blijft behelpen. De parlementaire democratie is groot geworden in het Verenigd Koninkrijk maar het conservatisme zet hier de “wet van de remmende voorsprong” in werking. Op zich is dat jammer hoewel de Britse politiek interessant en belangrijk blijft voor Nederland.

Nieuwe brede opzet kan Geuzenpop redden

logo Geuzenpop 2013Het pop;/rockfestival Geuzenpop zit in de problemen. De negende  editie van dit festival , dat sinds 2005 jaarlijks gehouden wordt op het recreatiegebied  Het Rutbeek in Enschede gaat deze keer niet door wegens geldgebrek.  Geuzenpop zou plaatshebben op 2 en 3 augustus, maar volgens de organisatie vallen de inkomsten uit sponsoring tegen. Het is nog maar de vraag of in 2014 het popfestival er wel  gaat komen. Dat wordt een moeilijk verhaal, want een jaartje overslaan en dan vrolijk weer doorgaan lijkt me erg lastig.  En dat is jammer.

Geuzenpop is in 2005 van start gegaan en trok toen slechts een handje vol bezoekers: rond de 500. In de jaren daarna is dat aantal belangstellenden gestaag gegroeid tot enkele duizenden. Opvallend is dat de organisatie draait op vele vrijwilligers.   Dit jaar laten de sponsoren het kennelijk afweten, terwijl vorig jaar nog bekende bedrijven als Grolsch, Coca Cola en Jack Daniëls van de partij waren plus een paar bedrijven uit de regio Twente/Enschede. Niet te vergeten deden ook partners als de gemeente Enschede en de provincie Overijssel een duit in het zakje. Voor 2013 baadt dat allemaal niet.

Geuzenpop neemt in het festivalprogramma van Nederland een bescheiden plek in tussen de grote popevenementen als Pinkpop, Parkpop, Music at Sea, Zwarte Cross en Lowlands. Maar het had/heeft in elk geval wel de potentie om verder te groeien en en op z’n minst Dauwpop in Hellendoorn te evenaren (rond de 10.000 bezoekers). Dit soort festivals hebben natuurlijk ook last van de economische crisis. Het bedrijfsleven bezuinigt op sponsoring en maakt selectieve keuzes. Dat speelt allemaal een rol. Toch vind ik dat een popfestival als Geuzenpop hoort bij Enschede dat zich terecht profileert als muziekstad. De vraag is  hoe Geuzenpop verder kan? Ik zou denken aan slimme combinaties van evenementen. Je zou Geuzenpop bijvoorbeeld kunnen houden als muzikaal hoogtepunt van de introductie van eerstejaars studenten van de Universiteit Twente   en Saxion Hogeschool. Kunnen die studenten mooi ook kamperen op het Rutbeek. Misschien is er ook samenwerking mogelijk met Gronau waar immers een bekend Pop en Rockmuseum bestaat. Maak je er een Euregio Popfestival van.

Ik vermoed dat de organisatie van Geuzenpop het in z’n eentje niet redt. In de samenwerking ligt volgens mij de oplossing.. Over je eigen grenzen heenkijken en strijden voor een breder doel. Daar ligt de kracht. Slimme combinaties en vernieuwende concepten zijn ook in economisch opzicht belangrijk. Daarvoor  heeft de provincie Overijssel budget beschikbaar binnen de kaders van het evenementenbeleid regionale  economie. Iets voor Geuzenpop?