Enschede als subsponsor van schaatsicoon Jorien ter Mors

Jorien ter Mors uit Enschede, de beste sprintschaatster van de wereld, zit zonder ploeg en zoekt nu nieuwe sponsors. Ik kon mijn ogen bijna niet geloven toen ik dat bericht las. Ben je olympisch en wereldkampioene en dan moet je met de pet in de hand vragen of er personen of bedrijven zij die je financieel willen steunen. Anders kun je je schaatsen aan de wilgen hangen.

Het is kennelijk een groot probleem om sponsoren in de schaatsport te vinden want andere grote Nederlandse schaatsers worstelen met hetzelfde probleem. Kijk maar naar Ireen Wüst, nog zo’n sporticoon. De economie trekt aan en ondernemingen draaien weer goed en maken winsten, ook in Twente.  Dan zou het toch niet zo moeilijk moeten zijn om in deze regio geldschieters te vinden voor Jorien ter Mors?

Ik heb bewondering voor Jorien om haar onvoorstelbare kracht en doorzettingsvermogen. Lichamelijke tegenslagen komt zij met haar nuchterheid snel te boven. Ze knalt dan door en boekt grote overwinningen zoals onlangs bij de Olympische Winterspelen in Pyeongchang in  Zuid Korea en vlak daarna ook nog wereldkampioene sprint worden. Grote klasse!.

Ik vraag me af of de gemeente Enschede niet een duit in het zakje kan doen als subsponsor van Jorien? Als prominent inwoonster van onze stad is ze een voorbeeld voor de jeugd en kan ze Enschede overal ter wereld uitdragen. Jorien versterkt zo het imago van Enschede als sportstad.

Het is voor mij wel belangrijk dat je een eventuele financiële bijdrage koppelt aan maatschappelijke activiteiten van Jorien ter Mors in Enschede. Ze zou bijvoorbeeld als tegenprestatie gratis schaatsles kunnen geven op onze IJsbaan Twente aan kinderen die in armoede leven. Jorien is bezig met een sponsoractie op LinkedIn. Ze stelt de volgende vraag: “Wilt u een samenwerking aangaan met de beste sprintschaatster van de wereld? Wat zou het mooi zijn als, naast een bekend bedrijf, ook de gemeente Enschede die vraag positief beantwoordt. De gemeente Enschede is er als de kippen bij om Jorien te laten huldigen door de burgemeester als ze prestaties van wereldformaat levert. Daar mag echt wel een extra (financieel) stapje bij.

Dan zijn Jorien én Enschede super winnaars.

PvdA kiezers Enschede bedankt!

De gemeenteraadsverkiezing in Enschede is achter de rug en de democratie heeft haar werk gedaan. Ruim 50% van de kiezers hebben hier gestemd en dat is flink meer dan vier jaren geleden ( in 2014:  zo’n 43%). Een redelijke score en ook een redelijke uitslag voor de PvdA. We gaan van 5 naar 4 zetels. Een verlies zeker, maar wel dragelijk.

PvdA-kiezers bedankt!

Met 4 raadsleden kunnen we best veel en goed werk doen in een versnipperde raad  De grootste fractie is Burgerbelangen met 7 zetels. D66 heeft er 5 en dan komen GroenLinks, PvdA, CDA en VVD met 4 raadszetels. De gemeente Enschede heeft 39 raadsleden en met 4 zetels kun je deel gaan uitmaken van een coalitie. Daar gaat de PvdA ook voor. We hebben als PvdA een intensieve campagne gevoerd, in onze rode jassen flyeren op straat bij winkelcentra, in wijken en bij het NS/busstation. Vaak de bittere kou trotserend. Maar we lieten ons ook zien op social media en deden volop mee aan allerlei debatten.

De PvdA haalde in totaal 5630 stemmen. De eerste vier van onze kieslijst waren goed voor 4.144 stemmen. Lijstduwer Sharon Dijksma kreeg 619 kiezers achter zich. De overige 12 kandidaten zorgden samen voor 867 stemmen. Daar zat ik als nummer 10 van de PvdA-lijst ook bij. Mijn score was 45, een bus vol zou je kunnen zeggen, waarvan het grootste deel uit mijn woonwijk Het Hogeland kwam. Maar die 12 kandidaten zorgden uiteindelijk wel voor een duidelijke restzetel. Daar ben ik blij om. Tijdens de uitslagenavond leek het lange tijd uit zien naar een fors verlies voor de PvdA van 5 naar 3 zetels. Door die zwaar bevochten restzetel zijn het er uiteindelijk 4 geworden. Daar kunnen en gaan we mee verder.

Op initiatief van Burgerbelangen is zaterdag 24 maart een openbare startbijeenkomst gehouden voor de coalitieonderhandelingen. Alle partijen duidden de verkiezingsuitslag en ze gaven allemaal aan in een nieuwe coalitie te willen zitten. Dat geldt ook voor de PvdA die bij monde van lijsttrekker Laurens v/d Velde, pleitte voor een brede en progressieve coalitie met speerpunten op de gebieden van sociaal domein (waaronder bijstand, werk & inkomen) ,buurtgericht werken en duurzaamheid.

Interessant was de inbreng van D66 die zichzelf als grootste progressieve partij ziet en in een nieuwe coalitie graag wil samenwerken met andere linkse partijen. Dat geeft ruimte voor de PvdA en GroenLinks. We staan aan het begin van een boeiend proces van onderhandelingen dat waarschijnlijk zo’n 3 maanden gaat duren.

Belangrijk vind ik dat de partijen willen samenwerken om tot een Enschede Akkoord te komen, een soort contract met de samenleving. Dat Enschede Akkoord wordt dan weer een onderdeel van een zo breed mogelijk bestuursakkoord. vervolgens moet dat worden uitgevoerd  door een nieuwe coalitie en een nieuw college van burgemeester en wethouders. Wordt vervolgd.

Kies woensdag voor de PvdA en stem op René Tenkink, lijst 2 nummer 10

Woensdag 21 maart is het D-day voor de gemeenteraadsverkiezing in Enschede. Als PvdA hebben we wekenlang een intensieve campagne gevoerd waarin we op vele plekken in de stad, bij winkelcentra en in wijken, zichtbaar waren. We hebben veel informatiemateriaal uitgedeeld en waren actief op sociale media. Met veel plezier heb ik mijn steentje bijgedragen. Campagne voeren is leuk en de vele positieve reacties geven ons hoop op een goede uitslag.

Na vier jaren oppositievoeren wordt het tijd dat de PvdA weer aan een coalitie deelneemt. Zo kunnen we het meeste van ons verkiezingsprogramma uitvoeren en waarmaken. Ik hoop daar bij te zijn om als PvdA-raadslid te zorgen voor meer bestaanszekerheid. Dat betekent goed werk voor iedereen, een goed (basis)inkomen en ruimte voor eigen ontwikkeling. I

k ga voor een actieve gemeente(raad) die luistert naar mensen. Met hen knok ik voor meer banen en voor een sociale, duurzame economie. Ik zet mijn politieke en vakbondservaring (FNV Enschede) krachtig in voor een eerlijke samenleving in Enschede.

Mijn belangrijkste actiepunten voor Enschede zijn:

 • 500 extra werkplekken in de publieke sector voor werkzoekenden, bijstandsgerechtigden.
 • Meer banen mogelijk maken bij kleine bedrijven en meer ruimte voor zzp’ers.
 • Goed werk houden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Werkgelegenheid stimuleren voor jonge mensen.
 • Behoud banen en betere scholing voor oudere werknemers en werkzoekenden (50 plus).

Als raadslid ga ik me ook sterk inzetten voor mijn buurt Het Hogeland.
In grote delen van mijn prachtige wijk heb ik een folder verspreid met specifieke aandachtspunten , zoals:

 • Meer financiële steun voor buurtinitiatieven.
 • Meer groene plekken.
 • Opknappen en energiezuinig maken (sociale) huur en koopwoningen.
 • Bevorderen leefbaarheid en (verkeers)veiligheid.
 • Oprichten van een wijkcoöperatie voor buurtbewoners.
 • Betaald werk voor wijkfuncties.
 • Steun voor de speeltuinen en de kinderboerderij.
 • Sport voor iedereen.

Woensdag 21 maart beslist u. Kies voor de Partij van de Arbeid. Stem op René Tenkink, een linkse Hogelander. Lijst 2 nummer 10.

Hartelijk dank.

Buurtbewoners maken samen hun wijk beter en mooier

Wijkbewoners die zelf het heft in handen nemen, voorzieningen opzetten en uitvoeren. De Engelsen noemen dat “community spirit”. In het Nederlands: gemeenschapszin.

Dat is niet zo poëtisch, maar in de kern betekent dat hetzelfde.

Ik vind dat indrukwekkend. Met buurtbewoners samen de wijk beter en mooier maken. De leefbaarheid samen verbeteren. Daar wordt iedereen in de wijk beter van.

In Enschede kennen we een paar goede voorbeelden van dit soort gemeenschapszin. In het noorden van onze stad is enkele jaren geleden het Bewoners Initiatief Enschede Noord (Beien) van start gegaan. Van, voor en bewoners  georganiseerd. Hun aanstekelijk motto is: “voor een sociale, duurzame en hechte wijk”. In 2014 werd een oud, leegstaand schoolgebouw door bewoners opgeknapt en ingericht. Er kwam plek voor allerlei maatschappelijke organisaties en voorzieningen zoals Enschede wekt op (duurzame energie), wijkverpleging, een zorggroep, etc. Beien zet nu stappen richting organisatie die helemaal op eigen benen staat.

Een ander prima voorbeeld van gemeenschapszin is te vinden in de wijk Dolphia.

Daar hebben bewoners het voor elkaar gekregen om weer een buurthuis te realiseren. De financiering is uniek te noemen. De bewoners krijgen een sociale hypotheek van de gemeente van 2 ton waarmee het buurthuis kan worden gebouwd. Deze sociale hypotheek wordt afgelost met maatschappelijke diensten zoals  huiswerkbegeleiding, buitenschoolse opvang en computercursussen voor ouderen. Het buurthuis en de voorzieningen worden helemaal gerund door de Dolphianen.

 

Daar heb ik grote bewondering voor. Zelf initiatief nemen als wijkbewoners, stug doorzetten en de gemeente in de rol van ondersteuner. Dat zou wel eens bepalend kunnen worden voor het realiseren van leefbare woonbuurten in Enschede. Beien in Enschede Noord en het nieuwe buurthuis in Dolphia zou je ook wijkcoöperaties kunnen noemen. Ik hoop dat andere wijken, die geen wijkcentrum (meer) hebben hier inspiratie uit putten. Het is wel de plicht van de politiek en de gemeente dit soort initiatieven te omarmen en te ondersteunen. De gemeente helpt en geeft ruimte voor buurtinitiatieven. Elke wijk heeft een centrale plek nodig, voor ontmoeting en het organiseren en delen van voorzieningen. Het draait allemaal om gemeenschapszin. We kunnen niet zonder in deze tijd.       

Een linkse Hogelander in de raad van Enschede

Met veel plezier woon ik sinds 2002 in de Enschedese woonwijk het Hogeland, nadat ik in 1989 met mijn gezin naar de grootste stad van Oost Nederland  verhuisde. Jarenlang woonden we in een nieuwbouwhuis in Stroïnkslanden, maar de stap naar een leuke jaren dertig woning in het Hogeland was een gouden greep.

Dit is een prachtige, gezellige wijk vol geschiedenis. Ons huis hier is gebouwd in 1932 en is een van de weinige woningen in onze buurt die het bombardement van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog doorstond. Met veel kracht en energie is het karaktervolle Hogeland na de oorlog uit de as herrezen. Daardoor is het altijd een aantrekkelijke wijk gebleven. Maar dat blijft het niet vanzelf. Er zijn problemen die aangepakt moeten worden door de bewoners,  woningcorporaties en de gemeentepolitiek. Daar heb je wel een sterke, linkse gemeenteraad voor nodig. Als kandidaat-raadslid voor de PvdA en als inwoner van het Hogeland knok ik voor “mijn wijk”.

Ik sta voor het Hogeland. Dit zijn mijn belangrijkste 10 actiepunten:

 • Bevorderen leefbaarheid en (verkeers) veiligheid in nauwe samenwerking met inwoners en wijkraad Zuid-Oost.
 • Stimuleren opknappen en energiezuinig maken (sociale) huur en koopwoningen.
 • Ondersteunen buurtinitiatieven en activiteiten bewoners, ook financieel via wijkbudgetten.
 • Wijkcoöperatie oprichten waar buurtbewoners gezamenlijk diensten laten uitvoeren of inkopen, zoals groene energie, woning- en tuinonderhoud, kinderopvang.
 • Betaald werk voor werkzoekenden en bijstandsgerechtigden voor wijkfuncties (zoals opzichters speeltuinen, kinderboerderij, medewerkers sportverenigingen, etc).
 • Steun voor speeltuinen ’t Varvik, ’t Hoogeland, wijkcentrum De Roef en het Wooldrikspark met kinderboerderij Erve ’t Wooldrik.
 • Sportvoorzieningen op peil houden.
 • Mogelijk maken dat meer arme kinderen en ouderen aan sport kunnen doen in de wijk.
 • Inwoners uitdagen van hun tuin en buurt een groenere plek te maken.
 • Wijkteams opzetten voor hulp aan mensen die moeite hebben met gebruik internet.

Mijn PvdA-programma voor het Hogeland  staat in een folder die ik hier in de komende weken voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart ga verspreiden. Het wordt tijd voor een Hogelander in de gemeenteraad van Enschede!

René Tenkink lijst 2 nummer 10.


Download hier de folder

 


FNV Enschede prikkelt politiek tot maken meer sociale keuzes

De FNV is een krachtige organisatie die vooral bekend is van cao-onderhandelingen, stakingen en andere acties op landelijk niveau. De FNV doet veel meer, ook als het om  gemeentelijke zaken gaat op sociaal en economisch gebied.  In Enschede doen we dat vanuit Lokaal FNV Enschede met ruim 9000 leden en met een eigen bestuur waarvan ik vicevoorzitter ben. We volgen de gemeentelijke politiek op de voet want hier worden belangrijke besluiten genomen die de positie raken van werkenden, werkzoekenden en mensen die rond moeten komen van een uitkering. Voor deze mensen komt de FNV op en ik lever daar mijn bijdrage aan.

We prikkelen politieke partijen om duidelijke sociale keuzes te maken. Bijvoorbeeld voor echte banen bij gemeentelijke projecten. Voor een sterke regionale economie. Voor vertrouwde hulp in de zorg. Tijdens een politiek café op vrijdag 9 maart  dagen we partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing  uit om stelling te nemen voor een sociaal Enschede. Dat doen we onder het motto: “Kies Sociaal, voor echter banen en een menswaardige maatschappij”.

Het debat wordt gehouden in café/partycentrum Vrieler, Brinkstraat 301. Het begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.  De gespreksleiding is in handen van Gijs Klaas (voorzitter Lokaal FNV Enschede) en Marianne van Haastert (bestuurslid). Uitgenodigd zijn de lijsttrekkers en woordvoerders sociaaleconomische zaken van alle politieke partijen die meedoen aan de raadsverkiezing in Enschede.

In elk geval zijn de volgende kandidaat-raadsleden aanwezig: Duco Bannink (PvdA), Eric van der Aa (CDA), Henri de Roode (ChristenUnie), Hetty Wolf (GroenLinks), Piet van Ek (SP), Vic van Dijk (D66), Margriet Visser (Enschede Anders), Peter van der Vloet (Liberaal053), Barry Overink (Burgerbelangen Enschede) en Kenan Boz (DENK).

Na dit debat blijven we de politiek in Enschede volgen, te beginnen bij de onderhandelingen voor een nieuw coalitieprogramma en nieuw college. We knokken ervoor dat de sociale thema’s in Enschede in de komende raadsperiode leiden tot uitvoering van een degelijk sociaaleconomisch beleid. In het belang van werkenden, werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden.

Meer informatie: fnv.nl/kiessociaal

Geen ruimte meer voor Pegida in Enschede

Het was al bijna 2 maanden stil rond Pegida in Enschede, maar de anti-islambeweging heeft onze stad nog steeds op de korrel. En hoe! Afgelopen zondag (12 november) liet deze club van moslimhaters zich weer eens gelden op een ronduit walgelijke manier. Op de locatie  van een te bouwen moskee op de hoek Wethouder Beversstraat/Kuipersdijk werd een houten kruis geplaatst en besmeurd met varkensbloed. Een partytent moest daarbij een kerk voorstellen.  Een krankzinnig ritueel dat kennelijk het christendom boven de islam moest stellen. Christelijk? Eerder een actie van de Anti Christ zou ik  zeggen. Gelukkig was de verontwaardiging groot. De gemeenteraad nam terecht een raadsbrede motie aan waarin deze idiote Pegida-actie scherp werd veroordeeld.

Ook de burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen, reageerde negatief en sprak van een “walgelijke actie”. Hij kondigde mogelijke juridische stappen aan tegen deze omstreden actievoerders. Het is goed dat de locale politiek en de burgemeester ferm afstand nemen van de Pegida-actie en hun verwerpelijke gedachtegoed. Maar heeft de heer Van Veldhuizen niet teruggedacht aan 2 maanden geleden toen Pegida een grote demonstratie hield in Enschede; een paar weken later gevolgd door de rechtsradicale NVU met steun van neonazi’s? Hij gaf als burgemeester toestemming voor deze manifestaties van intolerante mensen met gevaarlijke politieke opvattingen. Deze zwarthemden kregen alle ruimte om hun vreemdelingen- en moslimhaat  in Enschede te spuien. Dat allemaal passend bij het grondwettelijk recht op vrije meningsuiting. We zien nu steeds meer dat het niet bij demonstreren blijft. Het rechtsradicale activisme zoekt de grenzen van de democratie op. Zo’n Pegida actie op een bouwplek voor een moskee vind ik grensoverschrijdend en normvervagend. Waar gaat dat heen? We kennen de aanslag op een moskee in Enschede met molotovcoctails. Pegida creëert een misselijkmakend sfeer waarin geweld kan gedijen. Daarom moet Pegida in Enschede geen minimeter ruimte meer krijgen. We zijn hier lang genoeg tolerant geweest voor islamofoben. Het is kristalhelder waar deze lieden voor staan. Het is genoeg geweest met het gelazer van extreem rechts in Enschede. Daarom pleit ik voor het verbieden van demonstraties van Pegida en hun trawanten in onze stad. Dat in het belang van de openbare orde, van de democratie en van een tolerant Enschede