Flexibiliteit nodig voor uitstroom uit de bijstand in kleine betaalde banen

De arbeidsmarkt verandert sterk en dat heeft gevolgen voor mensen met lagere opleidingen en bijstandsgerechtigden. Hoe houden of krijgen zij een baan? Hebben zij nog wel perspectief op betaald werk? Stromen mensen met een bijstandsuitkering voldoende uit naar banen? Is de aanpak van gemeenten aan of onder de maat?

DHLOm antwoorden te vinden op deze vragen en oplossingen voor de dilemma’s, organiseerde de PvdA Enschede een meedenkbijeenkomst in het Vestzaktheater. Het werd een levendige avond met veel inbreng van belangstellenden en de gastsprekers. Paul Wiefferink, manager DHL Hengelo, en Inge de Haan ,manager uitzendbureau Timing, vertelden over hun praktijkervaringen om bijstandsgerechtigden aan betaald werk te krijgen. Paul schetste hoe hij stuk liep op de bureaucratie van de gemeente Enschede. Hij had een project bedacht om bijstandsgerechtigden aan banen te helpen bij DHL van 20 tot 25 uren per week. Dat gekoppeld aan scholing. Het ging eerst om een periode van een half jaar waarna een vast contract zou volgen. Het ging niet door omdat de gemeente Enschede vasthield aan een betaalde baan van minimaal 28 uur. Dat was precies het bedrag van de bijstand. Minder was niet bespreekbaar. Iemand moest helemaal uit de bijstand of niet.

Inge de Haan runt het zogenoemde GO-project. Dat betekent: Gezamenlijk Optrekken bij Ontsluiting Werknemersbestand. Dit richt zich op uitstroom van bijstandsgerechtigden via het uitzendbureau naar reguliere banen, soms in deeltijd. Het is een succes. Tot nu toe hebben 170 mensen met bijstand werk gevonden, voor kortere of langere periode in bijvoorbeeld de productie, schoonmaak, magazijn. Voor dit project was overheidssubsidie beschikbaar. Dat eindigt nu. Het geld is op, maar Timing vindt het project zo waardevol dat ze dit op eigen kracht voortzet.                                                                                                   Na deze 2 interessante praktijkvoorbeelden gooide Duco Bannink, onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam, een paar forse stenen in de vijver. Hij beweerde dat het midden van de arbeidsmarkt verdwijnt. Dat is de middengroep ( de onderkant van het middelbaar beroepsonderwijs). Het werk gaat naar de lage lonenlanden of wordt geautomatiseerd. Werk in de onderkant van de arbeidsmarkt blijft maar dat zijn meer klussen voor zzp-ers (zelfstandigen zonder personeel) maar ook voor mensen met flexibele contracten. Minder vast werk dus en minder volledige banen voor bijstandsgerechtigden.                                De PvdA zet zich altijd in voor activering richting volledige arbeidsparticipatie, maar volgens Duco is herbezinning op zijn plaats. Hij pleit voor een ander sociaal beleid waarbij de focus moet komen op flexibele uitstroom uit de bijstand. Mensen met bijstand moeten ook banen voor minder uren kunnen werken. Bijvoorbeeld voor 10, 20 uur, maar niet hardnekkig vasthouden aan minimaal 28 uur zoals Enschede doet. Elke euro minder bijstand is winst: voor de gemeente, voor de belastingbetaler en voor de bijstandsgerechtigde! De gemeente en de politiek moeten deze ontwikkeling mogelijk maken of tenminste niet in de weg zitten met regels en starre uitvoering.” Een beetje werk is ook werk”.

Minder rompslomp met bijstand

Belangrijk hierbij is ook dat als het werk ophoudt iemand ook gemakkelijk terug kan keren in de bijstand. Minder rompslomp, minder bureaucratie en meer flexibiliteit. Natuurlijk bestaat er een harde kern van bijstandsgerechtigden die nooit aan de slag kunnen komen. Voor hen zou een vorm van basisinkomen uitkomst bieden met ruimte om maatschappelijk actief te kunnen zijn. De presentaties van de gastsprekers en de reacties van belangstellenden geven stof tot nadenken voor de sociaaldemocratie en voor de politiek in de gemeenteraad. Laurens v/d Velde, voorzitter PvdA-raadsfractie, vindt dat er meer stappen gemaakt moeten worden om werkgevers te bewegen meer mensen in dienst te nemen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ook in kleinere banen. Bij uitstroom uit de bijstand moet de gemeente zich niet alleen richten op hele banen. Een paar uur betaald werk is ook goed. Laurens heeft dit ingebracht in het raadsdebat over de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak (EEA). Een motie met die strekking is zelfs unaniem aangenomen. Er komen zeker meer van dit soort meedenkbijeenkomsten.

bron foto: DHL Hengelo

Maak van FC Twente een vereniging met ledendemocratie

FC Twente logoEr gaat bijna geen dag voorbij of FC Twente haalt het nieuws met berichten over de financiële, organisatorische en sportieve malaise en de verwoede pogingen daar zo snel mogelijk uit te komen. Dat valt niet mee en de reacties van de supporters zijn, begrijpelijk heftig emotioneel. Het is maar een paar jaar geleden dat de rode voetbaltrots Nederlands kampioen werd en de KNVB-beker won. Toen stond Enschede op zijn kop en waren er duizenden mensen die in het stadscentrum en langs de singels zongen en hosten FC Twente telde landelijk en internationaal mee. We hebben het allemaal gezien en meebeleefd. Het Twentse voetbalros wankelt nu langs de afgrond en we zullen rekening moeten houden met mindere sportieve ambities en resultaten. Zeker op de korte termijn

Via de media hebben we de analyses gelezen en reacties van de verantwoordelijke commissarissen. Hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren? Deze indringende vraag is vaak gesteld, maar het antwoord is nog steeds niet helemaal duidelijk. De FC Twente-bestuurders die directe verantwoordelijkheid en schuld dragen voor deze rampzalige situatie maken er nog steeds de dienst uit. Alleen de eerder bejubelde voorzitter Joop Munsterman vertrok beschaamd door de achterdeur. Zijn kompaan Aldo van der Laan, het financiële brein van FC Twente, heeft het stuur in handen en neemt nu weer financieel verantwoorde besluiten zoals het laten aanblijven van trainer Alfred Schreuder.  Het is mij een raadsel hoe mannen als Van der Laan, die grote bedrijven leiden, kennelijk niet in staat zijn om een betaald voetbalorganisatie fatsoenlijk te runnen.

De supporters, het publiek, de sponsoren staan erbij en kijken er op afstand naar. Het stichtingsbestuur van FC Twente en de raad van commissarissen regelen hun zaken onderling en communiceren alleen het hoognodige. Bij FC Twente is er onvoldoende openheid en transparantie. Dat werkt juist felle emoties in de hand. Mensen die zo begaan zijn met FC Twente en de club altijd hebben gesteund, zien met lede ogen de dramatische ontwikkelingen en hebben er geen enkele invloed op. Dat geeft een machteloos gevoel.      Hoe moet dit nu verder? De bestuurders en beleidsbepalers van FC Twente hopen natuurlijk dat de storm weer overwaait. De supporters komen toch wel en zullen hun ploeg blijven steunen en aanmoedigen. Dat Vak P geen sfeeracties meer gaat uitvoeren, zal geen indruk maken. Als het maar rustig blijft rond de Grolsch Veste.

Met falende commissarissen en woedende supporters komen we niet uit de crisis. De sfeer is grondig verpest en dat krijg je niet zomaar rechtgebreid. Ik vind het verbijsterend dat er in deze sombere situatie bij FC Twente geen geluiden te horen zijn over een meer democratische, open organisatie waar supporters invloed hebben. Ik zou graag zien dat deze diepe crisis wordt gebruikt om de organisatie en de bedrijfscultuur van FC Twente ingrijpend te hervormen. Onze betaald voetbalclub in Twente/Enschede zou volgens mij een vereniging kunnen worden waar supporters lid van zijn. Deze leden kiezen een verenigingsraad met een dagelijks bestuur. Dit db bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal bestuurders. De supportersclubs krijgen kwaliteitszetels en besturen zo mee. De verenigingsraad heeft beslissingsbevoegdheid over (meer)jaarlijkse beleidsplannen en begrotingen. Het dagelijks bestuur geeft leiding aan het commerciële voetbalbedrijf FC Twente. Dat kan een BV zijn.

Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan de verenigingsraad en heeft een maximaal mandaat van 4 jaren (eventueel met herbenoeming voor maximaal nog zo’n periode). Deze verenigingsstructuur doet recht aan een open, democratische cultuur en biedt behalve binding ook echte invloed van mensen die werkelijk om de club geven. De vereniging neemt de plaats in van de Stichting FC Twente ’65 die nu de touwtjes in handen heeft als de aandeelhouder van FC Twente ’65 BV. Dit stichtingsbestuur bestaat uit 3 mannen die de uiteindelijke zeggenschap hebben over de BV.

Schalke 04 en FC TwenteEen betaald voetbalclub met een verenigingsvorm kan goed werken, ook in combinatie met een commercieel bedrijf dat gaat over sponsoractiviteiten, aantrekken trainer, spelers, over de tv-rechten en contacten onderhoudt met overheden zoals de gemeente Enschede die FC Twente een lening verstrekte. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Duitse profclubs. Vlak over de grens zijn er goede voorbeelden te vinden zoals Schalke ’04. Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach. Dit zijn verenigingen met vele tienduizenden leden en een dagelijks bestuur. Deze clubs zijn uitstekend renderende en levendige organisaties die in Duitsland en in Europa aan de top staan.

De praktijk bewijst dat ledendemocratie en commercieel succes samen kunnen gaan. Waarom niet bij FC Twente?. De goede voorbeelden vinden we naast de deur. Het is de moeite waard om een gedegen onderzoek te doen naar de mogelijkheden om van FC Twente een vereniging te maken met een open ledendemocratie. Dat is uniek voor Nederland. Nu is het moment om het roer om te gooien en FC Twente te hervormen. Dat betekent initiatief nemen en doorpakken.                                                                                                                                                                    Om van FC Twente een vereniging te maken kun je ook vakbond FNV als inspiratiebron nemen. Daar is een ingrijpende reorganisatie uitgevoerd met Ton Heerts als grote trekker. Hij is voorzitter van de FNV en inmiddels ook commissaris van FC Twente. Ton is een groot voetballiefhebber. Met zo’n man moet je toch tot een ambitieuze, democratische vereniging FC Twente kunnen komen? Met supporters die verantwoordelijkheid krijgen en draagvlak bieden voor een organisatie waarop FC Twente kan voortbouwen en tot nieuwe successen kan komen: landelijke top en internationaal subtop.

Twente/Enschede olé,olé

FC Twente sjaals               foto’s: FC Twente

Innovatiefonds als reddende engel

foto printplaatIn deze statenperiode hebben we, als het om de regionale economie gaat, vaak gehad over de wenselijkheid van een provinciaal innovatiefonds. Dat is er na een lange voorbereiding van een paar jaar gekomen. Doel: het stimuleren van een vernieuwende industrie en bevorderen van de werkgelegenheid. Vanuit het bedrijfsleven was er meteen al veel belangstelling voor een innovatielening. Geen wonder want de banken laten het op dit punt afweten. Innoveren betekent risico’s lopen en daar houden banken niet van. Het Innovatiefonds Overijssel staat vooral open voor het midden en kleinbedrijf en de eerste resultaten zijn positief. De statencommissie regionale economie bracht onlangs een werkbezoek aan Salland Engineering in Zwolle, het eerste bedrijf dat als eerste met succes gebruik maakte van het Innovatiefonds. Deze onderneming test microchips voor bedrijven wereldwijd die ze toepassen in uiteenlopende producten zoals auto’s, wasmachines, radio’s en telefoons. Om die tests voor nieuwe producten kwalitatief hoogwaardig te kunnen blijven doen moet Salland zelf doorlopend innoveren. Dat kost veel geld en daar hadden de banken geen trek in. Het ging slechter met dit Zwolse hightechbedrijf. Een bedrijfsonderdeel werd verkocht en het personeelsbestand kromp van 80 naar 50. Het scheelde niet veel of Salland zou helemaal omvallen, maar het Innovatiefonds bracht uitkomst. Een innovatielening gaf een noodzakelijke financiële boost en Salland Engineering begon weer beter te draaien. Meer opdrachten, behoud van werkgelegenheid in 2013 en een paar nieuwe banen dit jaar.

foto printplaat 2Het is natuurlijk prima dat het Innovatiefonds kan worden ingezet voor behoud en later weer uitbreiding van bedrijven en werkgelegenheid, maar het blijft natuurlijk schandalig dat de banken het zo laten afweten. De overheid, de provincie springt in het financiële gat en is zo de reddende engel. Maar de overheid kan dit natuurlijk niet jarenlang volhouden. Het Innovatiefonds Overijssel beschikt over een kapitaal van 45 miljoen euro. Het is weliswaar revolverend (de leningen worden terugbetaald) maar het is onzeker of al dit uitgeleende geld ook volledig terugvloeit in dit provinciefonds. Dan komt de bodem ongetwijfeld in de toekomst in zicht.                                                                                                        Naast het Innovatiefonds voor Overijssel is er ook nog een vergelijkbaar fonds voor de regio Twente. Gelukkig beconcurreren ze elkaar niet en lopen ze elkaar ook niet voor de voeten. Een slimme Twentse ondernemer kan wel handig profiteren van 2 innovatiefondsen door aanvragen te combineren. Zo komt het wel goed met de vernieuwing van het Twentse bedrijfsleven, toch?                                                        Tijdens ons werkbezoek werd ons duidelijk dat de focus op diverse topsectoren (zoals hightech, kennispark Twente en de kunststofindustrie in de regio Zwolle) op dit moment onvoldoende soelaas biedt voor de maakindustrie. Er is volgens Participatie Maatschappij Oost, de dochter van Oost NV, veel vraag naar innovatieleningen uit de hightech maakindustrie, maar ze passen vaak niet in de huidige criteria van de topsectoren. De provincie Gelderland heeft daarom “de maakindustrie”, vooral gericht op de regio Achterhoek, toegevoegd als topsector. Dat voorziet daar in een duidelijke behoefte. Zou best wel eens kunnen gelden voor Twente. foto printplaat 3

 

Actie voor topvrouwen in Twente Board

De Economic Development Board Twente (afgekort Twente Board) is eenzijdig samengesteld omdat topvrouwen ontbreken en is zo zeker geen afspiegeling van de samenleving. Gedeputeerde Staten zijn dat met de PvdA-fractie eens. Begin juli stelde ik schriftelijke vragen aan GS omdat er ophef ontstond over de toen net opgerichte “mannenclub” Twente Board. De PvdA heeft kritiek op de samenstelling van deze organisatie waarin de Provincie vertegenwoordigd is door gedeputeerde Theo Rietkerk. GS vinden met ons dat Twentse topvrouwen een plek moeten hebben in de Twente Board maar nuanceren dit door in hun antwoord te melden dat “iedereen die waarde kan toevoegen een plek zou moeten hebben in de Twente Board. Of dit een man of vrouw is, is minder relevant”.

GS geven aan dat bij de benoeming van Board-leden, Twentse netwerken, zoals het georganiseerde bedrijfsleven, een rol hebben gekregen. Dit gebeurde om zo draagvalk en blijvende betrokkenheid van deze netwerken te waarborgen. Deze Twentse netwerken worden ook wel “old boys networks” genoemd. Mannen voeren er de boventoon. Dat zegt veel, zo niet alles.                                                                                                                  De PvdA-fractie vindt dat GS op korte termijn actie moeten ondernemen om alsnog topvrouwen uit de regio in de Twente Board te krijgen. Gedeputeerde Staten verwijzen in hun antwoorden naar de opvattingen van Board-voorzitter Hazewinkel die in de media heeft opgemerkt meer vrouwen in de Board te willen en aandacht heeft voor (gender)diversiteit. GS delen zijn menig en gedeputeerde Rietkerk heeft in de commissie regionale economie toegezegd met de heer Hazewinkel te overleggen hoe topvrouwen betrokken worden bij de Economic Development Board Twente.

 

Europese steun voor werkloze bouwvakkers in Overijssel

foto bouwplaats met kranenDe PvdA is enthousiast Europese steun voor werkloze bouwvakkers naar Overijssel halen. De Europese Commissie is van plan om € 1,6 miljoen euro beschikbaar te stellen om honderden werkloze bouwvakkers in Gelderland en Overijssel aan een nieuwe baan te helpen. Dat geld komt uit het Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG). “De crisis heeft bijzonder zware gevolgen gehad voor de bouwsector in Gelderland en Overijssel en de ontslagen werknemers ondervinden er moeilijkheden om een nieuwe baan te vinden,” aldus EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie László Andor. “Dit voorstel zou ertoe bijdragen hun kansen te verhogen op een overstap naar een nieuwe baan.”                                                                                                                                       Ik ben erg blij met het voornemen van de EU-commissaris. In Overijssel zitten honderden bouwvakkers tegen hun zin werkloos thuis. Met dit Europese geld kunnen zij omgeschoold worden en werkervaring opdoen, en zo hopelijk snel weer aan de slag.

Twee jaar geleden stelde ik namens de PvdA-fractie schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten over een bijdrage uit hetzelfde EFG van bijna € 3 miljoen voor een project om werkloze bouwvakkers in de Gelderse Achterhoek om- of bij te scholen zodat zij binnen of buiten de bouwsector een (nieuwe) baan zouden kunnen vinden. Overijssel viel toen buiten de boot omdat de criteria van het Europese Fonds Globalisering waren veranderd. Dit keer lijkt het er voor de werkloze bouwvakkers in Overijssel beter uit te zien. Ze krijgen nu wel hulp van Europa om aanvullende beroepsopleidingen te volgen of zich om te scholen voor ander werk. De subsidie van 1,6 miljoen euro is ook bedoeld voor outplacement en het opzetten van een mobiliteitspool.

Ik ga na het zomerreces in de statencommissie regionale economie vragen stellen aan gedeputeerde Rietkerk over de besteding van dit Europese geld. Gezien de hoge werkloosheid onder bouwvakkers in Twente lijkt het mij logisch dat een flink deel van het Europese budget, eventueel aangevuld met bijdragen van andere organisaties (Provincie?) wordt gebruikt in de Twentse regio.

Banenplan Vierkant voor Werk voorbeeld voor Twente

meer banen in de maakindustrie

meer banen in de maakindustrie

De gemeente Hardenberg heeft samen met de Drentse gemeenten Coevorden, Hoogeveen en Emmen het banenplan “Vierkant voor Werk” gelanceerd. Doel van het plan is om in samenwerking met het bedrijfsleven de werkloosheid in de regio in drie jaren met een kwart terug te dringen tot het landelijk gemiddelde van acht procent. “Vierkant voor Werk” wil arbeidsplaatsen voor werkzoekende jongeren en ouderen creëren en behouden, vooral in de (maak)industrie, agro-business en het toerisme. De focus ligt op mensen met een lagere en middelbare opleiding. Voor uitvoering van het plan vragen de gemeenten om een bijdrage van € 75 miljoen aan PvdA-minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Die heeft op landelijk niveau een budget van € 600 miljoen beschikbaar gesteld voor dit soort banenplannen.                                                                                                                                                      De PvdA Statenfractie is enthousiast over “Vierkant voor Werk” en vraagt aan Gedeputeerde Staten of zij bereid zijn met Drenthe en de minister op te trekken om te bevorderen dat het plan uitgevoerd kan worden. Bovendien is de sociaaleconomische problematiek in de regio Hardenberg/ Zuid Oost Drenthe is vergelijkbaar met die van Twente. De PvdA vraag zicht daarom ook af of GS misschien mogelijkheden zien om voor Twente ook zo’n actie-banenplan te realiseren, bijvoorbeeld in samenwerking met de Regio Twente, Netwerkstad en de Euregio.

Regelarme grenszone                                                                                                      Een opmerkelijk idee in “Vierkant voor Werk” is een experiment voor het creëren van een regelarme Duits-Nederlandse grenszone. Duitse en Nederlandse juridische en arbeidsrechtelijke regels belemmeren het Nederlanders om in Duitsland een baan te zoeken. Dat, terwijl Duitse bedrijven vacatures hebben die door inwoners van de Overijssels/Drentse grensregio vervuld zouden kunnen worden. De PvdA Overijssel is benieuwd naar de mening van Gedeputeerde Staten over dit experiment, en vraagt zich af of hier een kans ligt om zo’n regelarme grenszone uit te breiden naar het gebied van de Euregio. Zo’n regelarme grenszone kan stimulerend werken voor een grensoverschrijdende arbeidsmarkt, het bevorderen van het vestigingsklimaat voor ondernemingen en het stimuleren van onderwijsuitwisselingen. Dat is goed voor Twente, en goed voor Overijssel.

Wordt de Euregio een regelarm grensgebied?

Wordt de Euregio een regelarm grensgebied?

 

PvdA-motie leidt tot goed advies planschade bij leegstandsbestrijding kantoren

kantoor te huurHet is alweer anderhalf jaar geleden dat statenbreed een PvdA-motie werd aangenomen die tot doel had op landelijk niveau financiële maatregelen te ontwikkelen die leegstandsbestrijding van kantoren en ander commercieel vastgoed soepeler kunnen laten lopen. De door mij ingediende motie heeft via het Inter Provinciaal Overleg (IPO) en het Rijk geleid tot een interessante notitie van prof. A.G. Bregman over het terugdringen van planologische overcapaciteit en het risico van (plan)schade daarbij. Het advies van deze topdeskundige laat zien dat het argument dat je vaak hoort over risico’s van planschade geen probleem hoeft te zijn als je maar op tijd duidelijk maakt dat bestemmingen gewijzigd worden. Dat houdt in dat 1 tot 2 jaar voordat een nieuw bestemmingsplan in procedure komt, dit moet worden aangekondigd. Projectontwikkelaars weten het op tijd en kunnen deze nieuwe ontwikkelingen, bestemmingen benutten. Doen ze dat niet dan kunnen ze geen schadeclaims indienen. Dit vindt de PvdA belangrijk omdat hierdoor een financiële blokkade wegvalt . Op die manier is het vinden en realiseren van nieuwe bestemmingen voor leegstaande kantoor- en andere gebouwen beter mogelijk. Dat gaat zelfs veel verder dan leegstandsbestrijding. Hier zit ook een link met het terugdringen van overcapaciteit van (bouw)plannen waarover Provinciale Staten discussiëren in het kader van de slechte grondposities van gemeenten. Het advies van prof. Bregman is daar ook goed toepasbaar. Op ons aandringen pakken Gedeputeerde Staten dat ook op.Het is mooi om te zien dat Deventer en Zwolle het Bregman-advies gebruiken. De PvdA wil dat de provincie ook de andere gemeenten in Overijssel stimuleert om dit te doen.

GS melden in een brief dat zij kijken naar de ervaringen van de provincie Utrecht die actief met gemeenten afspraken maakt voor het schrappen van (overbodige)plannen en het veranderen van onrendabele bestemmingen. Utrecht loopt voorop en krijgt ook nog eens steun van minister Melanie Schulz (infrastructuur en milieu). Zij antwoordde enthousiast op vragen van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer die haar mening vroeg over de “Utrecht-methode”. Daar wordt met gemeenten een ruimtelijke structuurvisie kantoren gemaakt en daarna volgen er zogenoemde provinciale inpassingsplannen die dit allemaal planologisch borgen.De PvdA-statenfractie wil dat Overijssel het goede voorbeeld van Utrecht volgt en zo ook haar doorzettingskracht gebruikt.

te huur gebouwDe uitvoering van de PvdA-motie heeft even op zich laten wachten maar met het resultaat zijn we tevreden. Het “Bregmanpaper” geeft een boost aan de provincie en gemeenten, zoals Enschede, om samen met marktpartijen zoals projectontwikkelaars te komen tot nieuwe maatschappelijke en economische functies voor leegstaand commercieel vastgoed. Zo gaan we van leegstand naar welstand.