Linkse organisaties vieren samen 1 mei in Enschede

Opgegroeid in een rood nest is mij de 1 meiviering met de paplepel ingegoten. Deze bijzondere dag blijft de moeite van het vieren waard. Daarom ben ik blij dat we in Enschede erin zijn geslaagd dat PvdA, SP, NCPN, GroenLinks en Lokaal FNV Enschede dit jaar samen de 1 meiviering organiseren  met als thema: “Dag van de Arbeid, voor bestaanszekerheid en echte banen”. Deze vijf organisaties hebben daarvoor het 1 mei-comité Enschede in het leven geroepen.

 

 

De 1 mei-viering (op dinsdag) heeft plaats in wijkcentrum De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17 en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

De toegang is gratis.

Voorafgaand aan de 1 mei-viering wordt er een demonstratieve tocht gehouden in de omgeving van het wijkcentrum. De start is om 19.15 bij De Roef en de aankomst om 19.45 uur, ook bij het wijkcentrum.

Bert Otten houdt de 1 mei-toespraak en interviewt daarna de politiek leiders/voorzitters van de deelnemende organisaties. Bert is oud wethouder sociale zaken Hengelo en oud vicevoorzitter landelijk PvdA-bestuur. Belangstellenden kunnen met de woordvoerders van de 5 organisaties in discussie. Ze kunnen bij marktkraampjes de nodige informatie krijgen van en over de PvdA, SP, NCPN, GroenLinks en Lokaal FNV Enschede.

Naast inhoud is er ook ruimte voor ontmoeting in relaxte sfeer en ontmoeting met muziek van het NCPN-zangtrio “Hard en vals” en gitaar/zang van Willem Ouwehand en Nathan Heijnst.

1 mei staat jaarlijks in het teken van de Dag van de Arbeid. In een groot deel van de wereld wordt dit gevierd en is dit een vrije dag. De 1 mei-viering begon in 1890 in de Verenigde Staten en een deel van Europa. Het ging in het begin vooral om de strijd voor een 8-urige werkdag, betere arbeidsvoorwaarden en vrede. Het is inmiddels een jaarlijks terugkerende traditie geworden. Ook in Nederland en ook in Enschede. Internationale solidariteit staat meer voorop. PvdA  en NCPN hadden de gewoonte om elk een eigen 1 mei-viering op touw te zetten in Enschede.

Deze partijen besloten het dit jaar samen te doen en zochten samenwerking met SP, GroenLinks en Lokaal FNV Enschede. Daarvoor is een 1 mei-comité in het leven geroepen. Die bestaat uit: Annelies Futselaar (SP); Wim Jansen Lorkeers (PvdA); Corry Westgeest (NCPN); Marc de Vegt (GroenLinks) en René Tenkink (Lokaal FNV Enschede en coördinator 1 meicomité).

PvdA kiezers Enschede bedankt!

De gemeenteraadsverkiezing in Enschede is achter de rug en de democratie heeft haar werk gedaan. Ruim 50% van de kiezers hebben hier gestemd en dat is flink meer dan vier jaren geleden ( in 2014:  zo’n 43%). Een redelijke score en ook een redelijke uitslag voor de PvdA. We gaan van 5 naar 4 zetels. Een verlies zeker, maar wel dragelijk.

PvdA-kiezers bedankt!

Met 4 raadsleden kunnen we best veel en goed werk doen in een versnipperde raad  De grootste fractie is Burgerbelangen met 7 zetels. D66 heeft er 5 en dan komen GroenLinks, PvdA, CDA en VVD met 4 raadszetels. De gemeente Enschede heeft 39 raadsleden en met 4 zetels kun je deel gaan uitmaken van een coalitie. Daar gaat de PvdA ook voor. We hebben als PvdA een intensieve campagne gevoerd, in onze rode jassen flyeren op straat bij winkelcentra, in wijken en bij het NS/busstation. Vaak de bittere kou trotserend. Maar we lieten ons ook zien op social media en deden volop mee aan allerlei debatten.

De PvdA haalde in totaal 5630 stemmen. De eerste vier van onze kieslijst waren goed voor 4.144 stemmen. Lijstduwer Sharon Dijksma kreeg 619 kiezers achter zich. De overige 12 kandidaten zorgden samen voor 867 stemmen. Daar zat ik als nummer 10 van de PvdA-lijst ook bij. Mijn score was 45, een bus vol zou je kunnen zeggen, waarvan het grootste deel uit mijn woonwijk Het Hogeland kwam. Maar die 12 kandidaten zorgden uiteindelijk wel voor een duidelijke restzetel. Daar ben ik blij om. Tijdens de uitslagenavond leek het lange tijd uit zien naar een fors verlies voor de PvdA van 5 naar 3 zetels. Door die zwaar bevochten restzetel zijn het er uiteindelijk 4 geworden. Daar kunnen en gaan we mee verder.

Op initiatief van Burgerbelangen is zaterdag 24 maart een openbare startbijeenkomst gehouden voor de coalitieonderhandelingen. Alle partijen duidden de verkiezingsuitslag en ze gaven allemaal aan in een nieuwe coalitie te willen zitten. Dat geldt ook voor de PvdA die bij monde van lijsttrekker Laurens v/d Velde, pleitte voor een brede en progressieve coalitie met speerpunten op de gebieden van sociaal domein (waaronder bijstand, werk & inkomen) ,buurtgericht werken en duurzaamheid.

Interessant was de inbreng van D66 die zichzelf als grootste progressieve partij ziet en in een nieuwe coalitie graag wil samenwerken met andere linkse partijen. Dat geeft ruimte voor de PvdA en GroenLinks. We staan aan het begin van een boeiend proces van onderhandelingen dat waarschijnlijk zo’n 3 maanden gaat duren.

Belangrijk vind ik dat de partijen willen samenwerken om tot een Enschede Akkoord te komen, een soort contract met de samenleving. Dat Enschede Akkoord wordt dan weer een onderdeel van een zo breed mogelijk bestuursakkoord. vervolgens moet dat worden uitgevoerd  door een nieuwe coalitie en een nieuw college van burgemeester en wethouders. Wordt vervolgd.

Kies woensdag voor de PvdA en stem op René Tenkink, lijst 2 nummer 10

Woensdag 21 maart is het D-day voor de gemeenteraadsverkiezing in Enschede. Als PvdA hebben we wekenlang een intensieve campagne gevoerd waarin we op vele plekken in de stad, bij winkelcentra en in wijken, zichtbaar waren. We hebben veel informatiemateriaal uitgedeeld en waren actief op sociale media. Met veel plezier heb ik mijn steentje bijgedragen. Campagne voeren is leuk en de vele positieve reacties geven ons hoop op een goede uitslag.

Na vier jaren oppositievoeren wordt het tijd dat de PvdA weer aan een coalitie deelneemt. Zo kunnen we het meeste van ons verkiezingsprogramma uitvoeren en waarmaken. Ik hoop daar bij te zijn om als PvdA-raadslid te zorgen voor meer bestaanszekerheid. Dat betekent goed werk voor iedereen, een goed (basis)inkomen en ruimte voor eigen ontwikkeling. I

k ga voor een actieve gemeente(raad) die luistert naar mensen. Met hen knok ik voor meer banen en voor een sociale, duurzame economie. Ik zet mijn politieke en vakbondservaring (FNV Enschede) krachtig in voor een eerlijke samenleving in Enschede.

Mijn belangrijkste actiepunten voor Enschede zijn:

 • 500 extra werkplekken in de publieke sector voor werkzoekenden, bijstandsgerechtigden.
 • Meer banen mogelijk maken bij kleine bedrijven en meer ruimte voor zzp’ers.
 • Goed werk houden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Werkgelegenheid stimuleren voor jonge mensen.
 • Behoud banen en betere scholing voor oudere werknemers en werkzoekenden (50 plus).

Als raadslid ga ik me ook sterk inzetten voor mijn buurt Het Hogeland.
In grote delen van mijn prachtige wijk heb ik een folder verspreid met specifieke aandachtspunten , zoals:

 • Meer financiële steun voor buurtinitiatieven.
 • Meer groene plekken.
 • Opknappen en energiezuinig maken (sociale) huur en koopwoningen.
 • Bevorderen leefbaarheid en (verkeers)veiligheid.
 • Oprichten van een wijkcoöperatie voor buurtbewoners.
 • Betaald werk voor wijkfuncties.
 • Steun voor de speeltuinen en de kinderboerderij.
 • Sport voor iedereen.

Woensdag 21 maart beslist u. Kies voor de Partij van de Arbeid. Stem op René Tenkink, een linkse Hogelander. Lijst 2 nummer 10.

Hartelijk dank.

Een linkse Hogelander in de raad van Enschede

Met veel plezier woon ik sinds 2002 in de Enschedese woonwijk het Hogeland, nadat ik in 1989 met mijn gezin naar de grootste stad van Oost Nederland  verhuisde. Jarenlang woonden we in een nieuwbouwhuis in Stroïnkslanden, maar de stap naar een leuke jaren dertig woning in het Hogeland was een gouden greep.

Dit is een prachtige, gezellige wijk vol geschiedenis. Ons huis hier is gebouwd in 1932 en is een van de weinige woningen in onze buurt die het bombardement van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog doorstond. Met veel kracht en energie is het karaktervolle Hogeland na de oorlog uit de as herrezen. Daardoor is het altijd een aantrekkelijke wijk gebleven. Maar dat blijft het niet vanzelf. Er zijn problemen die aangepakt moeten worden door de bewoners,  woningcorporaties en de gemeentepolitiek. Daar heb je wel een sterke, linkse gemeenteraad voor nodig. Als kandidaat-raadslid voor de PvdA en als inwoner van het Hogeland knok ik voor “mijn wijk”.

Ik sta voor het Hogeland. Dit zijn mijn belangrijkste 10 actiepunten:

 • Bevorderen leefbaarheid en (verkeers) veiligheid in nauwe samenwerking met inwoners en wijkraad Zuid-Oost.
 • Stimuleren opknappen en energiezuinig maken (sociale) huur en koopwoningen.
 • Ondersteunen buurtinitiatieven en activiteiten bewoners, ook financieel via wijkbudgetten.
 • Wijkcoöperatie oprichten waar buurtbewoners gezamenlijk diensten laten uitvoeren of inkopen, zoals groene energie, woning- en tuinonderhoud, kinderopvang.
 • Betaald werk voor werkzoekenden en bijstandsgerechtigden voor wijkfuncties (zoals opzichters speeltuinen, kinderboerderij, medewerkers sportverenigingen, etc).
 • Steun voor speeltuinen ’t Varvik, ’t Hoogeland, wijkcentrum De Roef en het Wooldrikspark met kinderboerderij Erve ’t Wooldrik.
 • Sportvoorzieningen op peil houden.
 • Mogelijk maken dat meer arme kinderen en ouderen aan sport kunnen doen in de wijk.
 • Inwoners uitdagen van hun tuin en buurt een groenere plek te maken.
 • Wijkteams opzetten voor hulp aan mensen die moeite hebben met gebruik internet.

Mijn PvdA-programma voor het Hogeland  staat in een folder die ik hier in de komende weken voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart ga verspreiden. Het wordt tijd voor een Hogelander in de gemeenteraad van Enschede!

René Tenkink lijst 2 nummer 10.


Download hier de folder

 


FNV Enschede prikkelt politiek tot maken meer sociale keuzes

De FNV is een krachtige organisatie die vooral bekend is van cao-onderhandelingen, stakingen en andere acties op landelijk niveau. De FNV doet veel meer, ook als het om  gemeentelijke zaken gaat op sociaal en economisch gebied.  In Enschede doen we dat vanuit Lokaal FNV Enschede met ruim 9000 leden en met een eigen bestuur waarvan ik vicevoorzitter ben. We volgen de gemeentelijke politiek op de voet want hier worden belangrijke besluiten genomen die de positie raken van werkenden, werkzoekenden en mensen die rond moeten komen van een uitkering. Voor deze mensen komt de FNV op en ik lever daar mijn bijdrage aan.

We prikkelen politieke partijen om duidelijke sociale keuzes te maken. Bijvoorbeeld voor echte banen bij gemeentelijke projecten. Voor een sterke regionale economie. Voor vertrouwde hulp in de zorg. Tijdens een politiek café op vrijdag 9 maart  dagen we partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing  uit om stelling te nemen voor een sociaal Enschede. Dat doen we onder het motto: “Kies Sociaal, voor echter banen en een menswaardige maatschappij”.

Het debat wordt gehouden in café/partycentrum Vrieler, Brinkstraat 301. Het begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.  De gespreksleiding is in handen van Gijs Klaas (voorzitter Lokaal FNV Enschede) en Marianne van Haastert (bestuurslid). Uitgenodigd zijn de lijsttrekkers en woordvoerders sociaaleconomische zaken van alle politieke partijen die meedoen aan de raadsverkiezing in Enschede.

In elk geval zijn de volgende kandidaat-raadsleden aanwezig: Duco Bannink (PvdA), Eric van der Aa (CDA), Henri de Roode (ChristenUnie), Hetty Wolf (GroenLinks), Piet van Ek (SP), Vic van Dijk (D66), Margriet Visser (Enschede Anders), Peter van der Vloet (Liberaal053), Barry Overink (Burgerbelangen Enschede) en Kenan Boz (DENK).

Na dit debat blijven we de politiek in Enschede volgen, te beginnen bij de onderhandelingen voor een nieuw coalitieprogramma en nieuw college. We knokken ervoor dat de sociale thema’s in Enschede in de komende raadsperiode leiden tot uitvoering van een degelijk sociaaleconomisch beleid. In het belang van werkenden, werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden.

Meer informatie: fnv.nl/kiessociaal

René Tenkink kandidaat-raadslid PvdA Enschede

Op woensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. René Tenkink is kandidaat-raadslid voor de PvdA in Enschede.

De PvdA moet een stevige positie hebben in het gemeentebestuur van Enschede. Het is alle hens aan dek in een onrustige tijd. Enschede verkeert in (financieel) zwaar weer, maar de stad heeft veel potentie om zich te ontwikkelen. Vooruitgang is mogelijk als de gemeente vernieuwt door nauw samen te werken met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers. Het is voor mij een prachtige uitdaging om als PvdA raadslid hieraan volop mee te doen. Daarom ben ik kandidaat-raadslid.

Geboren en getogen in een rood nest ben ik gepokt en gemazeld in de PvdA en de vakbeweging. Ik voel me thuis in het publieke domein omdat het ruimte biedt voor maatschappelijke en bestuurlijke vernieuwing. Ik geloof in een actieve, betroken overheid die mensen mogelijkheden biedt een goed bestaan op te bouwen. Ook voor hen die vanuit een achterstandssituatie moeten knokken. Solidariteit met hen vind ik vanzelfsprekend. Dat is de rode draad die door mijn leven loopt.

Als politicus heb ik veel ervaring. Zo was ik eerder zes jaren raadslid in Enschede en vier jaren lid van Provinciale Staten in Overijssel. Die politieke ervaring en kennis gebruik ik nu ook als griffier van de gemeenteraad in Ommen, en daar voor in de Achterhoek. Behalve PvdA-bestuurslid ben ik ook actief in de vakbond, als vicevoorzitter van Lokaal FNV Enschede. Voor mij is dat een mooie combinatie omdat ik altijd knok voor (nieuwe)banen, werkgelegenheid voor iedereen, ook voor lager opgeleiden. Ik ben een harde werker, daadkrachtig en gericht op concrete resultaten. Als (kandidaat) raadslid sta ik voor een vernieuwend, creatief, sociaal en groen Enschede.

Goed Werk Voor Iedereen In Enschede

Iedereen wil bestaanszekerheid. Dat betekent goed werk voor iedereen, een goed (basis)inkomen en ruimte voor eigen ontwikkeling. Ik ga voor een actieve gemeente die luistert naar mensen. Ik wil stimuleren dat Enschedeërs met ideeën en voorstellen komen voor verbetering van de stad. Met hen knok ik ook voor meer banen en voor een sociale, duurzame economie. Ik zet mijn politieke en vakbondservaring krachtig in voor een eerlijke samenleving in Enschede.

Mijn belangrijkste actiepunten:

 • 500 extra werkplekken in de publieke sector voor werkzoekenden, bijstandsgerechtigden.
 • Meer banen mogelijk maken bij kleine bedrijven en meer ruimte voor zzp-ers.
 • Goed werk houden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (beschut werken).
 • Stimuleren werkgelegenheid voor jonge mensen met een praktijkopleiding.
 • Behoud banen en betere scholing voor oudere werknemers en werkzoekenden (50 plus).

 

Kies voor goed werk. Stem op René Tenkink, Partij van de Arbeid, nummer 10.

Geen ruimte meer voor Pegida in Enschede

Het was al bijna 2 maanden stil rond Pegida in Enschede, maar de anti-islambeweging heeft onze stad nog steeds op de korrel. En hoe! Afgelopen zondag (12 november) liet deze club van moslimhaters zich weer eens gelden op een ronduit walgelijke manier. Op de locatie  van een te bouwen moskee op de hoek Wethouder Beversstraat/Kuipersdijk werd een houten kruis geplaatst en besmeurd met varkensbloed. Een partytent moest daarbij een kerk voorstellen.  Een krankzinnig ritueel dat kennelijk het christendom boven de islam moest stellen. Christelijk? Eerder een actie van de Anti Christ zou ik  zeggen. Gelukkig was de verontwaardiging groot. De gemeenteraad nam terecht een raadsbrede motie aan waarin deze idiote Pegida-actie scherp werd veroordeeld.

Ook de burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen, reageerde negatief en sprak van een “walgelijke actie”. Hij kondigde mogelijke juridische stappen aan tegen deze omstreden actievoerders. Het is goed dat de locale politiek en de burgemeester ferm afstand nemen van de Pegida-actie en hun verwerpelijke gedachtegoed. Maar heeft de heer Van Veldhuizen niet teruggedacht aan 2 maanden geleden toen Pegida een grote demonstratie hield in Enschede; een paar weken later gevolgd door de rechtsradicale NVU met steun van neonazi’s? Hij gaf als burgemeester toestemming voor deze manifestaties van intolerante mensen met gevaarlijke politieke opvattingen. Deze zwarthemden kregen alle ruimte om hun vreemdelingen- en moslimhaat  in Enschede te spuien. Dat allemaal passend bij het grondwettelijk recht op vrije meningsuiting. We zien nu steeds meer dat het niet bij demonstreren blijft. Het rechtsradicale activisme zoekt de grenzen van de democratie op. Zo’n Pegida actie op een bouwplek voor een moskee vind ik grensoverschrijdend en normvervagend. Waar gaat dat heen? We kennen de aanslag op een moskee in Enschede met molotovcoctails. Pegida creëert een misselijkmakend sfeer waarin geweld kan gedijen. Daarom moet Pegida in Enschede geen minimeter ruimte meer krijgen. We zijn hier lang genoeg tolerant geweest voor islamofoben. Het is kristalhelder waar deze lieden voor staan. Het is genoeg geweest met het gelazer van extreem rechts in Enschede. Daarom pleit ik voor het verbieden van demonstraties van Pegida en hun trawanten in onze stad. Dat in het belang van de openbare orde, van de democratie en van een tolerant Enschede