PvdA chagrijn moet plaatsmaken voor strijdbaarheid

Het PvdA- debacle van de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart heeft lang en diep nagewerkt bij mij. De combinatie van vermoeidheid van een intensieve campagne en diepe teleurstelling over de dramatische uitslag veroorzaakte bij mij een sombere stemming die pas nu wegebt.  Natuurlijk kon je eigenlijk wel de bui zien aankomen. Verlies bij de TK-verkiezing leek onafwendbaar, maar zo’n vreselijke uitslag had niemand verwacht. In vier jaren tijd is de PvdA afgezakt van 38 zetels (2012) naar 9 in 2017. Na het topjaar 2012 zijn we bij elke volgende verkiezing afgestraft door de kiezers. Denk bijvoorbeeld aan de raadsverkiezing in 2014 waar we in Enschede van 9 raadszetels teruggingen  naar 5. Dezelfde uitslag was te zien bij de verkiezing voor Provinciale Staten Overijssel: ook van 9 naar 5 zetels  In ruim 4 jaren kabinetsbeleid van PvdA en VVD zijn we in Nederland uit de financieel-economische crisis gekomen, groeit de economie weer en neemt de werkloosheid af. De PvdA heeft daarvoor grote offers gebracht op alle bestuurlijke niveaus, van raad, Provinciale Staten tot parlement. Bij alle verkiezingscampagnes in de afgelopen vier jaren hoorden we op straat dezelfde negatieve geluiden van PvdA-stemmers die boos waren dat wij regeerden met de VVD. Dat waren vaak mensen die al jaren werkloos zijn, in de bijstand zitten, problemen hebben met het hoge eigen risico in de zorg. Kortom mensen met lage inkomens aan wie de economische opleving voorbij gaat. Zij voelen zich in de steek gelaten door de PvdA. Je hoorde opmerkingen als: “vroeger was de PvdA er voor ons, voor de arbeiders. Dat is voorbij”.

Duidelijk in beeld

Dagblad Tubantia bracht het grote PvdA-verlies in Enschede duidelijk in beeld. De resultaten per buurt op basis van stembureaus laten zien dat de PVV in 18 wijken de grootste is geworden. Allemaal buurten waar mensen wonen met lage inkomens (€21.000,- per jaar). Schrijnend is dat de meeste van deze wijken PvdA-gekleurd waren. Zeker, we hebben niet alleen fors verloren aan de PVV. De PvdA zag ook veel kiezers gaan naar GroenLinks en D66. Die stemmers vind je vooral  in het centrum en de wijken daaromheen.

Deze voor de PvdA teleurstellende ervaringen en signalen zullen nog wel hun plek krijgen in de evaluatie die het landelijk bestuur organiseert. Hoe dat gaat gebeuren is op dit moment  nog niet bekend.   Het is niet goed om al te lang in chagrijn te blijven hangen. Je moet de knop omzetten. Over een jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen en dan moet de PvdA er weer staan.  In Enschede werken we hard aan het verkiezingsprogramma en worden voorbereidingen getroffen voor zaken als kandidaatstellingscommissie en brainstormen we over de campagne. Daarom moeten we niet te lang gaan navelstaren.  Chagrijn moet plaats maken voor strijdbaarheid. Actie is nodig!

Luistersessies

komen we er samen uit?

Ik pleit voor luistersessies in wijken waar we “vroeger” als PvdA hoog scoorden, maar waar we zo langzamerhand uit beeld zijn geraakt.  Laten we  naar buurtbewoners toe gaan en goed luisteren naar wat hen bezighoudt, wat hun problemen zijn en wat wij als PvdA kunnen doen om hen te helpen. Dat betekent : terug naar onze basis en opkomen voor hen die ooit onze trouwe achterban vormden. Ook pleit ik voor meer  openheid in onze PvdA. Geen vergaderingen in bedompte zaaltjes  meer waar bijna altijd de bekende partijtijgers komen. Nee, meer openbare bijeenkomsten waar ook niet-leden zich welkom voelen.  De PvdA moet leuker en gezelliger worden.

Succes dubbel-expositie Turner in Enschede en Zwolle smaakt naar meer

Turner IMG_2691Gevaar & Schoonheid, Turner en de traditie van het sublieme. Dat was de titel van een dubbelexpositie van de beroemde Engelse kunstschilder J.M.W.(William) Turner in het Rijksmuseum Twenthe in Enschede en museum De Fundatie in Zwolle. Het opmerkelijke werk van Turner (1775-1851) zie je zelden buiten Engeland en het was dan ook een buitenkansje om zijn indrukwekkende schilderijen te zien in mijn huidige woonplaats Enschede en in mijn geboorteplaats Zwolle. Deze expositie in twee musea waren samengesteld rond vier thema’s: water, vuur (in De Fundatie) en Aarde en Lucht (in het Rijksmuseum). De samenstellers van deze tentoonstellingen hebben bijzonder werk geleverd door de werken van Turner te laten zien in samenhang met enkele van zijn voorgangers (o.a. Rembrandt) en met kunstenaars die door hem zijn geïnspireerd (Claude Monet, Courbet, Armando, Mondriaan). Mooi om al die verschillende werken te vergelijken met de kleurrijke doeken van Turner. In zijn hele kunstenaarsleven gebruikte hij vaak felle kleuren in grote wat lege landschappen waarin de mens heel klein afgebeeld werd in een overweldigende omgeving. Op zijn vele reizen door Groot Brittannië en Europa (vaak Nederland, Zwitserland, Italië) schetste hij de woeste zee, vulkaanuitbarstingen, de enorme waterval van Schaffhausen. Dat deed hij vooral in zijn latere periode tot aan zijn dood met even woeste streken. Veel schilderijen van Turner uit die tijd zijn bijna abstract, expressionistisch te noemen. Prachtig vind ik dat. De energie spat nog steeds van zijn doeken. En dat raakt. Deze dubbel-expositie heeft in een paar maanden vele tienduizenden bezoekers getrokken. Dat is natuurlijk een groot succes. Dat smaakt ook naar meer. Basisvoorwaarde is dat musea in Overijssel nog meer en beter samenwerken.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De Fundatie en het Rijksmuseum Twenthe zouden nooit alleen zo’n Turner-expo voor elkaar hebben gekregen. Dat kost nu eenmaal veel menskracht en geld. Door goed en slim samen te werken kom je tot meer kwaliteit en tot succes. Dat trekt ook meer sponsoren aan en subsidies, zoals bij Turner, van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. Als we met elkaar die positieve lijn doortrekken dan kunnen we in de nabije toekomst nog leuke exposities tegemoet zien. Mondriaan, Jongkind, Cobra (met Karel Appel en Wolvecamp), Zou dat niet fantastisch zijn?

René Tenkink niet op PvdA-kandidatenlijst PS-verkiezing 2015

foto reneNa de verkiezing Provinciale Staten van maart 2011 ben ik, als nummer 7 van de kieslijst, enthousiast aan de slag gegaan als statenlid voor de Partij van de Arbeid in Overijssel. Als woordvoerder regionale economie en werkgelegenheid kon ik meteen volop aan de bak met zaken die mij aan het hart gaan: vernieuwing van bedrijven, innovatie en duurzaamheid. Maar belangrijker nog met het stimuleren van werkgelegenheid.
Dat betekent meer banen voor jongeren en voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.  Mijn activiteiten en inzet binnen en buiten de Staten leveren goede resultaten op en ook waardering binnen en buiten de PvdA. Deze positieve signalen zijn voor mij aanleiding geweest om mij, zeer gemotiveerd, kandidaat te stellen voor de komende PS-verkiezing. Graag zou ik mijn statenwerk voor de Partij van de Arbeid voortzetten juist nu het alle hens aan dek is voor verbetering van een nog broze economie en veel te hoge werkloosheid.

Helaas stopt mijn statenwerk na de PS-verkiezing op 18 maart 2015. Het gewestelijk bestuur van de PvdA Overijssel heeft mij op een onverkiesbare plek (12) gezet van de concept-kandidatenlijst. Dat is hard aan gekomen. Na een moeilijke afweging heb ik het besluit genomen de eer aan mijzelf te houden en het gewestelijk bestuur te verzoeken mij van de concept-kandidatenlijst te halen. Dat is gebeurd.

Hoe dan ook zal ik deze statenperiode zo goed mogelijk voltooien. Er komen nog belangrijke besluiten aan voor PS op economisch terrein. En niet te vergeten de plannen voor banen in Twente en Enschede. Daar blijf ik zeker met hart en ziel voor knokken.         Na de PS-verkiezing in 2015 zal ik mij oriënteren op andere politieke, maatschappelijke uitdagingen binnen of buiten de PvdA. Het is voor mij vanzelfsprekend dat een vertegenwoordiger uit Enschede deel uit maakt van de nieuwe PvdA-statenfractie. Voor mij ligt daar de focus in de verkiezingscampagne. Ik lever daar mijn bijdrage aan vanuit Enschede.

Enschede, 9 november 2014

 

Provincie werkt mee aan delta-banenplan voor Twente

20201814-metaal-slijpen-op-staal-plaat-close-upDe provincie Overijssel gaat meewerken aan een Delta-banenplan voor de regio Twente. Dat antwoordde gedeputeerde Rietkerk op PvdA-vragen in de commissie regionale economie van woensdag 18 juni over de voorstellen die de commissie Draijer deed in het rapport “Versterken economische kracht van Twente”. Deze commissie heeft in opdracht van de Regio Twente de bestaande economische plannen bekeken en de aanpak van de werkloosheid. Een van de belangrijkste conclusies is dat het dringend nodig is om in Twente een brede banenmotor te creëren, vooral voor de lager opgeleiden. Kansen liggen er met name in de high tech maakindustrie.                                                               Rietkerk meldde dat de pasbenoemde strategic economic development board voor Twente hiermee aan de slag gaat. Dit staat boven aan hun agenda voor hun eerste vergadering op 4 juli. In deze board zitten vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs en overheid; ook de provincie.

De inzet van Overijssel is om de aanbevelingen van de commissie Draijer te vertalen in concrete, uitvoerbare actiepunten. De urgentie is duidelijk. Lastiger is het om dit goed te coördineren en de verantwoordelijkheden van alle partijen te bepalen. Ook is op dit moment niet duidelijk hoeveel geld gemoeid is met de uitvoering van een groot actie-banen-plan voor Twente. Rietkerk gaat de PvdA-vragen binnenkort getailleerder beantwoorden evenals de schriftelijke vragen die wij onlangs stelden over het interessante banenplan van Hardenberg en de regio Zuidoost Drenthe dat “Vierkant voor Werk” heet. De PvdA-fractie vindt dit plan inspirerend en volgens ons kan dit als voorbeeld dienen voor Twente. Bijzonder in het plan “Hardenberg” is het idee om een experiment te organiseren voor een regelarme grensregio. De opzet is om belemmeringen weg te nemen voor het werken in Duitsland zodat Nederlandse werkzoekenden ook vacatures kunnen vervullen bij Duitse bedrijven in de grensstreek. De PvdA ziet graag dat deze grensregio zich uitstrekt richting Twente en de Euregio.                                                                                          PvdA Overijssel gaat de banenplannen voor Twente en Hardenberg inbrengen in de vergadering van Provinciale Staten van 2 juli.

 

 

Paaswonder brengt PEC Zwolle KNVB-beker

PEC Zwolle supportersWat een gedenkwaardig wonder voor PEC Zwolle op Eerste Paasdag 2014. Het oppermachtig gedachte Ajax zo magistraal verslaan met 5-1 in de Kuip van Feyenoord. En zo de zilveren dennenappel, de KNVB-beker meenemen naar de hoofdstad van Overijssel waar het een jaar zal pronken in de prijzenkast van PEC Zwolle. Wat een ongelofelijke prestatie, verdiend met aantrekkelijk voetbal. Ik feliciteer de club, de supporters en de stad Zwolle van harte met deze bijzondere verdienste.

Hoewel ik sinds 1989 in Enschede woon en vooral supporter ben van FC Twente ben ik erg blij met PEC Zwolle als verdiende winnaar van de KNVB-beker. Ik ben geboren en getogen in Zwolle en heb van m’n tiende tot vijftiende in jeugdelftallen gespeeld van PEC. Ik heb altijd een band gehouden met Zwolle (waar m’n moeder en broer Fred nog wonen) en met PéEéCé.                                                                                                                       Het is ook mooi dat Overijssel met FC Twente en PEC Zwolle 2 clubs heeft die komend seizoen meedoen aan de Europa League. In 2010 maakte ik het landkampioenschap van FC Twente mee in Enschede en het jaar daarop het winnen van de KNVB-beker (toen ook Ajax werd verslagen) en de tweede plek in de competitie. Die prachtige gebeurtenissen zette de hele stad en de regio op stelten met duizenden hossende en zingende mensen op de singels en in het centrum. Een indrukwekkend, positief en sfeervol volksfeest dat ik nooit zal vergeten.                                                                                                                   PEC Zwolle logoIk hoop voor de aanhang van PEC Zwolle en de inwoners van de stad Zwolle dat ze dit ook meemaken. Geniet van dit schitterend moment en vergeet dit nooit!

 

 

Tussen de witte boorden bloeit de chemie in Zwolle

PSP logoZwolle is een stad waar de zakelijke dienstverlening bloeit en groeit. Zwolle is booming met glinsterende kantoorgebouwen. De witte boorden voeren er de boventoon. Zeker, de economische vooruitzichten van de hoofdstad van Overijssel zijn zonder meer goed te noemen. Dat positieve verhaal wordt verder versterkt door een verrassend, nieuwe groeibriljant: de kunststoffensector. Verrassend? Ja, maar eigenlijk heel logisch met bekende bedrijven als Wavin, DSM, Van Wijhe Verf die in Zwolle en ver daarbuiten hun markten hebben veroverd.

Deze ondernemingen hebben de handen ineen geslagen en vormen samen met Hogeschool Windesheim, Deltion College (mbo) en de Universiteit Twente het Polymer Science Park. Innovatie staat in dit nieuwe instituut centraal. Het PSP is ondergebracht in het voormalige fabriekspand van Philips aan de Ceintuurbaan. De woordvoerders economie van de statenfracties brachten er een werkbezoek om met eigen ogen te zien hoe deze deels met provinciegeld gefinancierde  instelling van start is gegaan.

Open innovatiecentrum

PSP 3d printerHet Polymer Science Park is een zogenoemd open innovatiecentrum voor kennisontwikkeling op de gebieden van kunststoffen en coatings. Het biedt uiteenlopende faciliteiten voor onderzoeken, metingen en het bedenken van nieuwe producten. Er zijn 3 grote en maar liefst 50 kleine projecten in uitvoering in combinatie met de kennisinstituten. De chemie tussen al deze samenwerkende partners leidt tot innovaties. Dat betekent waarde-creatie en nieuwe banen. Harde cijfers kregen we trouwens niet. Daarvoor bestaat het PSP nog te kort (circa 2 jaar), maar het begin lijkt veelbelovend. Interessant is het onderzoek dat er plaatsheeft naar beter en gevarieerder gebruik van 3d-printers en de kwaliteit van de kunststof waarvan de 3d-objecten worden geproduceerd. Zo wordt er nauwkeurig gekeken naar de mogelijkheden voor hergebruik van plastics die wij allemaal tegenwoordig gescheiden houden en inzamelen. Bij Hogeschool Windesheim en bij het Deltion College (middelbaar beroepsonderwijs) is er tegenwoordig meer aandacht voor opleidingen voor de kunststofbranche. Dat was hard nodig want deze opleidingen waren zelfs helemaal verdwenen. Ze worden nu weer nieuw leven ingeblazen en zo komt er meer, goed geschoold technisch-chemisch personeel voor de polymeersector in de regio Zwolle.

Startende bedrijven

PSP machineHet PSP gaat onderdak bieden aan startende bedrijven. Er wordt nu ruimte vrijgemaakt voor 4 jonge starters die er in april beginnen. Ze krijgen er niet alleen uitgebreide technische begeleiding. Ook financiën en bedrijfsvoering krijgen alle aandacht. Zo wordt het PSP eigenlijk ook een speciaal bedrijfsverzamelgebouw. Het Polymer Science Park heeft duidelijk toegevoegde waarde voor de regionale economie van Zwolle dat meer is dan een stad van ambtenaren, witte boorden en zakelijke dienstverlening.